Imprezy marzec 2016

2.03.2016
środa
godz. 12.15
Koncert A. Zwoźniak
3.03.2016
godz. 12.00
Teatrzyk pt „Jak Ania złośnica została Wielkanocnym zającem”
11.03.2016
Warsztat architektoniczny – dla zapisanych dzieci

  • godz. 09:30 – 10:00 – grupa IV – MISIE
  • godz. 10.00 – 10.30 – grupa III – BIEDRONKI, gr V – MISIAKI
15.03.2016
godz. 11:00
„Z ekologią na Ty” spotkanie edukacyjne, którego celem jest kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia dziecka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.
16.03.2016
Zajęcia edukacyjne „PIERWSZA POMOC I WYKORZYSTANIE NUMERU 112. Celem zajęć jest kształtowanie pozytywnych zachowań u dzieci w zakresie bezpieczeństwa.

  • godz. 9.30 – 10.05 gr I i II
  • godz. 10.05 – 10.40 gr III
  • godz. 10.40 – 11.20 gr IV i V
18.03.2016
Powitanie Pani Wiosny
Prosimy o kolorowe ubranie dzieci.
22.03.2016
od godz. 9:30
Zdjęcia do tabla – gr 4 i 5
23.03.2016
godz. 10:00
Wyjście gr IV do biblioteki- godz.9.15
Prosimy o przyprowadzenie dzieci do godz. 8.30 !!!
śniadanie 8.45
30.03.2016
na godz. 11.30
wyjście gr III, IV,V do Narodowego Forum Muzyki na widowisko muzyczne pt „„OKULA-LA-RY” podczas którego dzieci usłyszą najbardziej znane i lubiane wiersze poety Juliana Tuwima.
Wycieczka komunikacja miejską.