Kalendarz imprez październik 2019

IMPREZKI – październik

02.10. – Gr. IV wyjście do Biblioteki przy ul. Serbskiej

Prosimy przyprowadzić dzieci do godz. 08:00.

Śniadanie 08:00

08.10. – Spotkanie z gliną

Godz.09:15 – gr. II, III

Godz. 10:05 – gr. IV, V

15.10. – Wyjście do Opery Wrocławskiej na przedstawienie pt. „Pchła Szachrajka”

16.10. – Gr. V wyjście do Biblioteki przy ul.Kolistej

Prosimy przyprowadzić dzieci do godz. 09:00.

Śniadanie 09:00

21.10. – PASOWANIE

Godz. 15:15 – grupa II

Godz. 16:00 – grupa IV

22.10. – Spotkanie z gliną

Godz.09:15 – gr. II, III

Godz. 10:05 – gr. IV, V

23.10. – PASOWANIE

Godz. 15:15 – grupa I

Godz. 15:50 – grupa III

Godz. 16:30 – grupa V

23.10. – Koncert muzyczny p. A. Zwoźniak godz. 12:25

24.10. – gr. V Zajęcia edukacyjne „Kolejkowe ABC”

29.10. – Spotkanie „Talent SHOW”