Plan dnia

 

6.30 – 8.30 schodzenie się dzieci do przedszkola; zabawa swobodna i z niewielkim  udziałem nauczyciela; rozmowy planowane i sytuacyjne; praca wyrównawcza, stymulacyjna.
8.30 – 9.00  zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne oraz czynności organizacyjne i  samoobsługowe przy przygotowaniu do śniadania.
9.00 – 10.00  śniadanie
10.30-11.30  zajęcia dydaktyczne z całą grupą; zajęcia dodatkowe; pobyt na podwórku, spacery,  wycieczki; czynności organizacyjne i samoobsługowe.
11.30-12.30  obiad ( I danie – zupa+owoc )
12.30-13.30  odpoczynek dzieci; czynności opiekuńcze; zajęcia dodatkowe.
13.30-14.30  obiad (II danie)
14.30- 15.15  zajęcia dydaktyczne; zajęcia dodatkowe; czynności opiekuńcze i organizacyjne.
15.15- 16.00  podwieczorek
16.00-17.30  zabawy swobodne i z niewielkim udziałem nauczyciela w sali lub na powietrzu; praca  indywidualna i wyrównawcza; rozchodzenie się dzieci do domu.