Zajęcia dodatkowe

W ramach oferty przedszkolnej dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach:

Przedszkole zapewnia również pomoc pedagogiczno – psychologiczną w zakresie terapii logopedycznej (1 x tydz.) i psychologicznej (1 x tydz.).