Zajęcia rozwojowe

Dzieci mogą uczestniczyć również w zajęciach rozwijających zainteresowania, które swoim zakresem wykraczają poza podstawę programową, należą do nich:

W roku szkolnym 2018/2019 organizatorem tych zajęć jest bezpośrednio organ prowadzący, czyli Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży BAJKA.

Oferta zajęć oraz wysokość opłat nie ulega zmianie.

Wpłaty za zajęcia prosimy dokonywać odrębnym przelewem na to samo, co dotychczas konto:

ING BSK S.A. 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617

Opis przelewu: Zajęcia Rozwojowe, imię i nazwisko dziecka i okres jakiego dotyczy.