Witamy na stronach Przedszkola Niepublicznego BAJKA


SZANOWNI RODZICE!!!

DYREKCJA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „ BAJKA” UPRZEJMIE INFORMUJE, że:

W dniach od 26.02-06.03.18r. odbędzie się rekrutacja wewnętrzna dla dzieci z rocznika 2011, 2012, 2013, (2014 i 2015) – tylko dla dzieci uczęszczających do przedszkola, ich rodzeństwa oraz dzieci pracowniczych. Rodzice, którzy chcą zgłosić dzieci uczęszczające i kolejne dziecko na następny rok proszeni są o wypełnienie kart zgłoszenia (karty będą wydawane przez wychowawców grupy od 26.02.) i wpłatę wpisowego do 7.03.2018r. w wysokości 200 zł. przy kontynuacji a 500 zł za dziecko rozpoczynające wychowanie przedszkole. Brak wywiązania się z tych zobowiązań spowoduje udostępnienie wolnego miejsca do rekrutacji zewnętrznej.

12.03.2018r. udostępnimy informację na stronie i tablicy informacyjnej przedszkola o ilości wolnych miejsc do rekrutacji zewnętrznej.

Od dnia 14.03.18r. od godz. 9.00 rozpocznie się rekrutacja zewnętrzna dla dzieci z poza placówki na rok szkolny 2018/2019.

Przed podpisaniem umowy będzie możliwość obejrzenia przedszkola i zapoznania się z ofertą.

Rodzice chcący zapisać swoje dzieci powinni zgłosić się do przedszkola w wyżej wymienionym terminie i dokonać rejestracji dziecka. Przy zapisie na miejscu będzie trzeba wypełnić kartę zgłoszenia na rok szkolny 2018/2019 oraz wpłacić wpisowe w kwocie 500 zł. Zgodnie z zapisami w Statucie opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przedszkola. Potrzebne będą zatem pewne dane, prosimy o zabranie dowodu osobistego i znajomość numeru dowodu osobistego współmałżonka oraz numeru pesel dziecka.

Kryteria przyjęć: W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc, o kolejności zapisu dziecka decyduje kolejność zapisania przy zachowaniu następujących zasad:

  • pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające, (rodzice składają podania w terminie rekrutacji wstępnej, podanym przez dyrektora, przed terminem rekrutacji głównej)
  • dzieci pracowników (rodzice składają podania w terminie rekrutacji wstępnej, podanym przez dyrektora, przed terminem rekrutacji głównej)
  • rodzeństwo dzieci uczęszczających (rodzice składają podania w terminie rekrutacji wstępnej, podanym przez dyrektora przed terminem rekrutacji głównej)
  • zachowaniu zasady równości płci w grupie (12/11)
  • zachowaniu zasady, iż rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola,
  • zachowaniu zasady, iż rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.

 

Luty

Często w nim bywają jeszcze
mrozy trzaskające,
za to jest w calutkim roku
najkrótszym miesiącem.

Lecz nie zrobi nam nic złego
mroźny koniec zimy,
nakarmimy głodne ptaki,
w piecu napalimy.

Szczerzy luty zęby sopli,
wszystko mrozem ściska.
Niech tam sobie! Wkrótce
przyjdzie „kryska na Matyska”.

Gdy obuję ciepłe buty
i gdy kożuch włożę,
niech tam sobie mroźny luty
sroży się na dworze.

Jerzy Ficowski

Strona główna Aktualności O przedszkolu Zapisy Kontakt Poradnia Rodzinna Stowarzyszenie

Przedszkole Niepubliczne Bajka, ul. Kłodnicka 22, 54-218 Wrocław, tel. +48 71 351 72 33, dyrektor@bajka.edu.pl, www.bajka.edu.pl