Kadra

W przedszkolu zatrudniony jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna zgodnie z art. 9 Karty Nauczyciela z dnia 1.02.1982 r z późn. zm.

Nauczyciele oprócz wymaganych kwalifikacji wzbogacają swoje umiejętności zawodowe na różnorodnych kursach. Przy zatrudnianiu osób prowadzących zajęcia dodatkowe zwraca się uwagę na przygotowanie kierunkowe.

Dyrektorem Przedszkola BAJKA od 2002 roku jest pani Elżbieta Domagała – posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne ze specjalnością „Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne”. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku  „Administracja i zarządzanie placówką oświatową”, a także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej „Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej”. Mająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel przedszkolny oraz dyrektor przedszkola.

Wicedyrektor : Pani Aleksandra Nogajczyk

W roku szkolnym 2023/2023

Grupa I: 3-LATKI – PSZCZÓŁKI

Pani Monika Dzitkowska – legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Pracuje z nami od 2007r. W przedszkolu „Bajka” realizuje Program Edukacyjny- „Przyroda wokół nas – Ptaki”. Jest absolwentką Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, którą ukończyła z tytułem licencjata na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Studia magisterskie kontynuowała na kierunku pedagogika ogólna w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu. Posiada także uprawnienia do pracy w charakterze wychowawcy kolonii. Charakteryzuje ją cierpliwość i szybkie nawiązywanie kontaktów z dziećmi. Obecnie prowadzi jeszcze zajęcia z arteterapii.

Pani Joanna Dudek – jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z terapią a także studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Nauczyciel kontraktowy . Brała udział w cyklu szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie Familandia, m. in. „ Słowa maja moc, czyli o sztuce doceniania”, „ Emocje dziecka – skąd wiedzieć co dziecko przeżywa i jak mu pomóc sobie z tym radzić”. Bardzo lubi czytać książki dzieciom, recytować wierszyki i rymowanki oraz śpiewać piosenki z dziećmi, a także spędzać z nimi czas na zabawach ruchowych i rytmicznych. W naszym przedszkolu pracuje czwarty rok.

Grupa II: 4-LATKI – ŻABKI

Pani Joanna Frątczak – W naszym przedszkolu pracuje od 2014r., jest nauczycielem mianowanym. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oraz studia II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych, specjalizacja Poradnictwo Psychologiczno – Pedagogiczne. Pani Joanna realizuje studia doktoranckie. Jest doktorantką II roku Pedagogiki na wydziale Nauk Społecznych. Jest także absolwentką Szkoły Muzycznej II stopnia i posiada tytuł zawodowy muzyka instrumentalisty oraz uprawnienia w zakresie nauczania w szkołach muzycznych i ogniskach o takim profilu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała najpierw jako nauczyciel rytmiki (6 lat) następnie jako nauczyciel zajęć ruchowych oraz kolejno jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 47 oraz Nr 55 we Wrocławiu. Pani Joanna jest osobą, otwartą i z pewnością należy do tych pedagogów, którzy starają się zaciekawić światem oraz uaktywnić wszelkie pokłady i talenty dziecka.

Pani Wioleta Wolna – jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego Pedagogiki Opiekuńczej z Terapią. Studia licencjackie ukończyła w Bielsku Białej na kierunku Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Ukończyła także kurs na opiekunów i wychowawców obozów kolonijnych i co wakacje spędza czas z dziećmi w różnym wieku jako wychowawca grupy kolonijnej. Interesuje się terapią dzieci autystycznych metodą Sneu Zellen. Jej pasją jest aktywne spędzanie czasu na wyprawach rowerowych po świecie. Pani Wiola jest osobą otwartą i pełną pomysłów na zabawę. Rozpoczęła staż na stopień nauczyciela mianowanego. Praca z dziećmi to dla niej prawdziwa przyjemność. Swoją zawodową przygodę w Bajce rozpoczęła w 2017r.

Grupa III: 5-LATKI – BIEDRONKI

Pani Agnieszka Łaska-Bieniasz – jest nauczycielem mianowanym, pracuje w naszym przedszkolu od 2004 roku. Ukończyła studia magisterskie Nauczanie początkowe i Pedagogikę kulturalno-oświatową na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe Wychowanie przedszkolne w Centrum Edukacji Nauczycielskiej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Ma zdany egzamin państwowy z j. angielskiego (FCE) i kwalifikacje do nauczania tego języka. W zawodzie nauczyciela pracuje od 25 lat z czego od 19 lat w przedszkolach. Od 2004 r. uczy języka angielskiego w naszym przedszkolu. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, jest pogodna i ciepła. Szczególnie lubi zabawy przy muzyce i zabawy dramowe. Interesują ją różnorodne techniki relaksacyjne.

Pani Justyna Szłapa – jest nauczycielem kontraktowym

Grupa IV: 5, 6-latki – MISI

Pani Aleksandra Nogajczyk – legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, ukończyła staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Pracuje w naszym przedszkolu od września 2008 roku. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek: Pedagogika, kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika ogólna. W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w zakresie Gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej z elementami fizjoterapii a w 2021r. studia podyplomowe „ Zarządzanie oświatą” Pani Ola jest osobą otwartą, cierpliwą, łatwo nawiązuje kontakty z dziećmi.

Pani Joanna Konofał (Łebek) – jest nauczycielem mianowanym. W naszym zespole pracuje czwarty rok. Studiowała na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną z wychowaniem przedszkolnym oraz terapią pedagogiczną. Przygodę z zawodem rozpoczęła od nauczania początkowego w szkole – przez 3 lata była wychowawczynią osiemnastki dzieciaków w SP nr 1 w Siechnicach. Kolejny etap to dwujęzyczne przedszkole Kids & Co we Wrocławiu. Doświadczenie w pracy z dziećmi skłoniło ją do pójścia w kierunku logopedii – ukończyła w związku z tym odpowiednie studia podyplomowe i już planuje następne, które jeszcze bardziej pogłębią jej wiedzę i skuteczność w tej dziedzinie. Obecnie pracuje w Fundacji „Promyk Słońca”, gdzie prowadzi indywidualną terapię logopedyczną. Zarówno przedszkole, jak i pomoc dzieciom z wadami wymowy, dają jej zawodową i osobistą satysfakcję. Poza tym lubi też górskie wędrówki , wyprawy rowerowe, dobrą książkę i muzykę.

Grupa V: 6-LATKI – SOWY

Pani Milena Możdżeń-Pichlak – legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Pracuje z nami od 2007r.

Pani Magdalena Owsiany – nauczyciel kontraktowy( początkujący), pracuje z nami czwarty rok. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”. W tym roku ukończyła studia magisterskie. Z dziećmi pracuje od kilku lat jako trener pływania. Zarówno praca z dziećmi w wodzie, jak i w przedszkolu są jej największą pasją. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Jest otwarta, cierpliwa i wyrozumiała.

Psycholog: mgr Katarzyna Trzosek

Logopeda: mgr Krystyna Mruczek

Pedagog specjalny: mgr Krystyna Mruczek

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcji: mgr Zenona Sadurska