Kadra

W przedszkolu zatrudniony jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna zgodnie z art. 9 Karty Nauczyciela z dnia 1.02.1982 r z późn. zm.

Nauczyciele oprócz wymaganych kwalifikacji wzbogacają swoje umiejętności zawodowe na różnorodnych kursach. Przy zatrudnianiu osób prowadzących zajęcia dodatkowe zwraca się uwagę na przygotowanie kierunkowe.

Dyrektorem Przedszkola BAJKA jest pani Elżbieta Domagała – posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne ze specjalnością „Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne”. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku  „Administracja i zarządzanie placówką oświatową”, a także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej „Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej”. Mająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel przedszkolny oraz dyrektor przedszkola. Pełni funkcje dyrektora Niepublicznego Przedszkola BAJKA od 2002 roku.

Grupa I: 3-LATKI – KRASNOLUDKI

Pani Magdalena Nocoń – jest nauczycielem kontraktowym. Pracuje w naszej placówce od 2017r. Dotychczas spełniała się w pracy jako nauczycielka języka polskiego, historii i społeczeństwa, a także terapeuta pedagogiczny. Ukończyła studia II stopnia na specjalizacji: Terapia pedagogiczna, a także Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Obecnie studentka studiów doktoranckich na Dolnośląskiej Szkole Wyższej – tematem jej pracy będą organizacje, które propagują edukację ekologiczną; a także Studiów Podyplomowych na kierunku logopedia. Chętnie doskonali swoje umiejętności pedagogiczne, poprzez uczestnictwo w warsztatach, czy szkoleniach zawodowych. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi, czy z zespołem Aspergera.

Pani Wioleta Wolna – jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego Pedagogiki Opiekuńczej z Terapią. Studia licencjackie ukończyła w Bielsku Białej na kierunku Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Ukończyła także kurs na opiekunów i wychowawców obozów kolonijnych i co wakacje spędza czas z dziećmi w różnym wieku jako wychowawca grupy kolonijnej. Interesuje się terapią dzieci autystycznych metodą Sneu Zellen. Jej pasją jest aktywne spędzanie czasu na wyprawach rowerowych po świecie. Pani Wiola jest osobą otwartą i pełną pomysłów na zabawę. Praca z dziećmi to dla niej prawdziwa przyjemność. Swoją zawodową przygodę w Bajce rozpoczęła w 2017r.

Grupa II: 3-LATKI – PSZCZÓŁKI

Pani Aleksandra Nogajczyk – legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, pracuje w naszym przedszkolu od września 2008 roku. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek: Pedagogika, kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika ogólna. W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w zakresie Gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej z elementami fizjoterapii. Pani Ola jest osobą otwartą, cierpliwą, łatwo nawiązuje kontakty z dziećmi.

Pani Joanna Łebek – jest nauczycielką od 4 lat. W naszym zespole pracuje drugi rok. Studiowała na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną z wychowaniem przedszkolnym oraz terapią pedagogiczną. Przygodę z zawodem rozpoczęła od nauczania początkowego w szkole – przez 3 lata była wychowawczynią osiemnastki dzieciaków w SP nr 1 w Siechnicach. Kolejny etap to dwujęzyczne przedszkole Kids & Co we Wrocławiu. Doświadczenie w pracy z dziećmi skłoniło ją do pójścia w kierunku logopedii – ukończyła w związku z tym odpowiednie studia podyplomowe i już planuje następne, które jeszcze bardziej pogłębią jej wiedzę i skuteczność w tej dziedzinie. Obecnie pracuje w Fundacji „Promyk Słońca”, gdzie prowadzi indywidualną terapię logopedyczną. Zarówno przedszkole, jak i pomoc dzieciom z wadami wymowy, dają jej zawodową i osobistą satysfakcję. Poza tym lubi też górskie wędrówki , wyprawy rowerowe, dobrą książkę i muzykę.

Grupa III: 4-LATKI – MUCHOMORKI

Pani Monika Dzitkowska – legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Pracuje z nami od 2007r. W przedszkolu „Bajka” realizuje Program Edukacyjny- „Przyroda wokół nas – Ptaki”. Jest absolwentką Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, którą ukończyła z tytułem licencjata na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Studia magisterskie kontynuowała na kierunku pedagogika ogólna w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu. Posiada także uprawnienia do pracy w charakterze wychowawcy kolonii. Charakteryzuje ją cierpliwość i szybkie nawiązywanie kontaktów z dziećmi.

Pani Joanna Dudek – jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z terapią a także studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Brała udział w cyklu szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie Familandia, m. in. „ Słowa maja moc, czyli o sztuce doceniania”, „ Emocje dziecka – skąd wiedzieć co dziecko przeżywa i jak mu pomóc sobie z tym radzić”. Bardzo lubi czytać książki dzieciom, recytować wierszyki i rymowanki oraz śpiewać piosenki z dziećmi, a także spędzać z nimi czas na zabawach ruchowych i rytmicznych. W naszym przedszkolu pracuje drugi rok.

Grupa IV: 5-latki – BIEDRONKI

Pani Joanna Frątczak – W naszym przedszkolu pracuje od 2014r., jest nauczycielem mianowanym. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oraz studia II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych, specjalizacja Poradnictwo Psychologiczno – Pedagogiczne. Pani Joanna realizuje studia doktoranckie. Jest doktorantką II roku Pedagogiki na wydziale Nauk Społecznych. Jest także absolwentką Szkoły Muzycznej II stopnia i posiada tytuł zawodowy muzyka instrumentalisty oraz uprawnienia w zakresie nauczania w szkołach muzycznych i ogniskach o takim profilu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała najpierw jako nauczyciel rytmiki (6 lat) następnie jako nauczyciel zajęć ruchowych oraz kolejno jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 47 oraz Nr 55 we Wrocławiu. Pani Joanna jest osobą, otwartą i z pewnością należy do tych pedagogów, którzy starają się zaciekawić światem oraz uaktywnić wszelkie pokłady i talenty dziecka.

Pani Marta Miśko – Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie ukończyłam na kierunku poradnictwo i pomoc psycho-pedagoiczna, a studia magisterskie na terapii pedagogicznej. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Posiadam stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Odbyłam również szkolenie z „Metody Dobrego Startu”. Rozpoczynam także kolejne studia podyplomowe na specjalności arteterapia. Uważam, że każde dziecko posiada talent w konkretnej dziedzinie. Staram się je odkrywać oraz rozwijać. Jest zwolenniczką nurtu pedagogiki serca z takimi wartościami jak zapewnienie dziecku bezwarunkowej akceptacja oraz poczucia bezpieczeństwa. Moją pracę w Bajce rozpoczęłam we wrześniu 2015r.

Grupa V:6-LATKI – MISIE

Pani Celina Kucharzyk – nauczyciel dyplomowany. W Bajce od lutego 2007r. W pracy z dziećmi realizuje m.in. program własny „Mówię poprawnie” wspomagający umiejętności logopedyczne; „Glottodydaktykę” B. Rocławskiego oraz „Terapię ręki” dla dzieci wymagających wspomagania w tym zakresie. Ukończyła studia magisterskie – Wychowanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowe studia dla Pracowników Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu „Zarządzanie w Oświacie”.

Pani Agnieszka Łaska-Bieniasz – jest nauczycielem mianowanym, pracuje w naszym przedszkolu od 2004 roku. Ukończyła studia magisterskie Nauczanie początkowe i Pedagogikę kulturalno-oświatową na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe Wychowanie przedszkolne w Centrum Edukacji Nauczycielskiej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Ma zdany egzamin państwowy z j. angielskiego (FCE) i kwalifikacje do nauczania tego języka. W zawodzie nauczyciela pracuje od 20 lat z czego od 16 lat w przedszkolach. Od 2004 r. uczy języka angielskiego w naszym przedszkolu. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, jest pogodna i ciepła. Szczególnie lubi zabawy przy muzyce i zabawy dramowe. Interesują ją różnorodne techniki relaksacyjne.

Psycholog: mgr Katarzyna Trzosek

Logopeda: mgr Krystyna Mruczek