Terminy płatności

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Wrocław, 31.07.2020

Wysokość opłaty: SIERPIEŃ 750+(21 x 9,50) = 949,50 zł

TERMIN ZAPŁATY ZA MIESIĄC LIPIEC: DO 10.08.2020r.

OPŁATY BARDZO PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO.
Przelew:
WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJKA”
UL. KŁODNICKA 54-218 WROCŁAW
BŚK 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617