Terminy płatności

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Wysokość opłaty za miesiąc CZERWIEC 2023

Czesne 890zł + (21 x 12) = 1142 zł

Czesne 835 zł (opłata za drugie i kolejne dziecko z rodziny) + (21 x 12) = 1087 zł

TERMIN ZAPŁATY: DO 10.06.2023r.

OPŁATY BARDZO PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO.
Przelew:
WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJKA”
UL. KŁODNICKA 54-218 WROCŁAW
BŚK 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617

Za zajęcia rozwijające: opłatę za tenis, piłka, tańce, warsztaty, ceramika, arteterapia, taekwondo prosimy wpłacać oddzielnym przelewem na konto, zgodnie z kwotą zawartą w e-mailu.