Terminy płatności

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Wysokość opłaty: PAŹDZIERNIK 780+(22 x 9,50) = 989 zł

TERMIN ZAPŁATY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ: DO 10.10.2020r.

OPŁATY BARDZO PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO.
Przelew:
WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJKA”
UL. KŁODNICKA 54-218 WROCŁAW
BŚK 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617

Od października ruszają zajęcia rozwijające: opłatę za zajęcia tenis, piłka, tańce, warsztaty, ceramika, klocki, arteterapia prosimy wpłacać oddzielnym przelewem na konto, zgodnie z kwotą zawartą w e-mailu.