Realizowane programy edukacyjne

Przyjaciele Zippiego – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci [czytaj więcej]

Glottodydaktyka –  to edukacja językowa dzieci, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem i płynnego pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.

Cechą charakterystyczną glottodydaktyki jest wyróżnienie etapów pośrednich w kształtowaniu syntezy i analizy fonemowej. Analiza dokonywana jest po śladach syntezy. [czytaj więcej]

Warsztaty adaptacyjne – Przychodzi taki  moment, kiedy rodzice podejmują decyzję o zapisaniu  dziecka do przedszkola. Ten fakt wiele zmienia w życiu całej rodziny. Dziecko nadal będzie oczywiście przebywać dobrze znanym domu rodzinnym otoczone miłością, ale również będzie musiało sprostać nowym wyzwaniom podczas krótszego lub dłuższego pobytu w przedszkolu. [czytaj więcej]