Zajęcia dodatkowe

W ramach oferty przedszkolnej dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach:

Przedszkole zapewnia również pomoc pedagogiczno – psychologiczną w zakresie  psychologicznej (1 x tydz.) i terapii logopedycznej (1 x tydz}.