Zajęcia dodatkowe

W ramach oferty przedszkolnej dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach:

Przedszkole zapewnia również pomoc pedagogiczno – psychologiczną w zakresie pomocy psychologicznej (2 x tydz. w sumie 8.5 godz.), terapii logopedycznej (13 godz. tygodniowo) oraz pedagoga specjalnego (9 godz. tygodniowo).