Zajęcia adaptacyjne

1.06.2021

Warsztaty adaptacyjne!!!

Szanowni Rodzice dzieci 3-letnich rozpoczynających edukację przedszkolną od września 2021r.

Zgodnie z wiadomością przekazaną Państwu telefonicznie przez wychowawców grupy, w związku z dopisaniem się chętnych osób na zajęcia adaptacyjne, dwa odwołane spotkania będą przywrócone.

Zgłoszone dzieci i rodziców serdecznie zapraszamy 2, 9, 16, 23 czerwca 2021r. w godzinach od 15.45-16.45. Cieszymy się na wspólnie spędzony czas. Opłata za wszystkie spotkania wynosi 100 zł. Jeżeli ktoś z Państwa zrobił przelew za wcześniej planowanych 5 zajęć, pieniądze będą zwrócone. Zasady organizacyjne takie jak podane poniżej.

Dyrektor Przedszkola


Szanowni Państwo !!!

Jak co roku planujemy warsztaty adaptacyjne dla dzieci 3- letnich, które rozpoczną edukację w naszym przedszkolu od września 2021r. Chętnych prosimy o zapisy telefonicznie u dyrektora lub intendenta przedszkola do 12.05.21r. Grupa będzie liczyła do 16 osób. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych, zostanie utworzona kolejna grupa.
Informacja o zebraniu się grupy i rozpoczęciu zajęć od 14.05.2021r. będzie dostępna na stronie internetowej.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się w przypadku zapisania się co najmniej 10 osób od: 19 maja 2021r. (środa) w godz. od 15.45-16.45 . Kolejne zajęcia odbędą się w czerwcowe środy 2,9,16,23.06.21r. w godz. od 15.45-16.45

Miesięczny koszt zajęć za miesiąc maj (1X25 zł), czerwiec wynosi (4X 25zł). Opłaty wnoszone są z góry za całość
125 zł lub za dany miesiąc w kasie przedszkola przy pierwszych zajęciach lub przelewem na konto. Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „BAJKA”, ING BSK S.A. 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617 z dopiskiem : warsztaty adaptacyjne 2021 imię i nazwisko dziecka.
Nie przewidujemy zwrotów za niewykorzystane zajęcia z powodu rezygnacji leżących po Państwa stronie. Po utworzeniu grupy zapisanie dziecka wiąże się z uczestnictwem przez okres trwania warsztatów ( maj, czerwiec). Wnioski o wypisanie będą rozpatrywane tylko w sytuacjach wyjątkowych przez dyrektora przedszkola.

Celem zajęć jest:

 • bezpieczne wkroczenie w świat grupy rówieśniczej, poznanie zasad współpracy i działania w niej, poprzez wspólną zabawę z muzyką, piosenką ,tańcem i małym teatrem.
 • rozwój indywidualnych zdolności , umiejętności, zainteresowań.
 • zdobywanie doświadczeń artystycznych, twórczych , społecznych i osobowościowych.

W ramach zajęć:

 • nauka piosenek (płyta z piosenkami i podkładami z zajęć do wspólnego śpiewania)
 • nauka tańców integracyjnych i pląsów
 • zabawy taneczne i ruchowe
 • zabawy teatralne i dramowe
 • zabawy z rekwizytami
 • ćwiczenia oddechowe i dykcyjne
 • elementy plastyczne
 • indywidualne i grupowe występy sceniczne- w czerwcu Mały Koncert na zakończenie warsztatów

Prowadzący:
Część zajęć będzie prowadzona przez Panią Annę Tomczak – od 20 lat prowadzi Warsztaty Artystyczne w kilku wrocławskich przedszkolach oraz Warsztaty Teatralne i Dziecięce Zespoły Wokalne w przedszkolach, szkołach domach kultury, również u nas a część wychowawcy grupy.

W zależności od indywidualnych predyspozycji dzieci ,planujemy aby kilka pierwszych spotkań odbyło się z udziałem rodziców.
W trosce zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków na zajęciach może towarzyszyć dziecku tylko jedna osoba dorosła. Preferowany wygodny strój i obuwie zmienne. Prosimy o zaopatrzenie się w środki ochrony : maseczki i o zachowanie dystansu 2 m. od siebie. Warto zabrać swoją wodę do picia. Przed rozpoczęciem zajęć Państwo i dzieci będziecie mieli zmierzoną temperaturę. W przypadku gorączki dziecka lub opiekuna nie będzie można uczestniczyć w zajęciach. Zajęcia ze względów bezpieczeństwa planujemy w ogrodzie przedszkolnym. Część z nich może odbyć się w przedszkolu. 
W związku ze stanem pandemii prosimy o przestrzeganie obowiązującej procedury. Zakładka (Pandemia Covid19).

Serdecznie zapraszamy!!!


03.07.2020

Szanowni Rodzice,

w sierpniu istnieje możliwość zorganizowania warsztatów adaptacyjnych dla dzieci 3-letnich, które rozpoczną edukację w naszym przedszkolu od września 2020 r.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się w przypadku potwierdzenia uczestnictwa co najmniej 10 osób.

Zajęcia adaptacyjne dla grupy „Pszczółek” (mniejsza grupa)
17, 18 sierpnia (poniedziałek, wtorek) w godz. 15.30 – 16.20
26 sierpnia (środa) w godz. 16.30 – 17.30.

Zajęcia adaptacyjne dla grupy „ Krasnoludki” (większa grupa)
17,18 sierpnia (poniedziałek, wtorek) w godz. 16.30 – 17.30
25 sierpnia (wtorek) w godz. 16.30-17.30

Koszt zajęć wynosi 75 zł. Prosimy o wpłaty na konto w sierpniu przelewem tytułem: warsztaty adaptacyjne, imię i nazwisko dziecka.
Informacja o zebraniu się grup i rozpoczęciu zajęć od 17.08 2020r., będzie dostępna na stronie internetowej od 7.08.20 r.
Pierwsze dwa zajęcia poprowadzi Pani Anna Tomczak – od 14 lat prowadzi Warsztaty Artystyczne we wrocławskich przedszkolach oraz Warsztaty Teatralne i Dziecięce Zespoły Wokalne w przedszkolach, szkołach, Domach Kultury, a ostatnie zajecia poprowadzą wychowawcy grupy.

W związku ze stanem pandemii prosimy o przestrzeganie obowiązującej procedury. Zakładka (Pandemia Covid19)
Prosimy o zaopatrzenie się w środki ochrony: maseczki, rękawiczki jednorazowe. Z dzieckiem powinna przyjść tylko jedna osoba dorosła. Preferowany wygodny strój i obuwie zmienne. Prosimy o zachowanie dystansu 2 m od siebie. Warto zabrać swoją wodę do picia. Przed rozpoczęciem zajęć Państwo i dzieci będziecie mieli zmierzoną temperaturę. W przypadku gorączki dziecka lub opiekuna nie będzie można uczestniczyć w zajęciach. W miarę możliwości pogodowych część zajęć może odbyć się na świeżym powietrzu. 


Wrocław 16.03.2020

Szanowni Rodzice,

informujemy, że warsztaty adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających  przygodę w przedszkolu w roku szkolnym 2020/21 w związku z pandemią Covid-19 zostały wstrzymane do odwołania. O nowym terminie zostaną Państwo powiadomieni niezwłocznie, gdy zostanie ustalony.


Celem zajęć adaptacyjnych jest:

 • bezpieczne wkroczenie w świat grupy rówieśniczej, poznanie zasad współpracy i działania w niej, poprzez wspólną zabawę z muzyką, piosenką ,tańcem i małym teatrem.

 • rozwój indywidualnych zdolności , umiejętności, zainteresowań.

 • zdobywanie doświadczeń artystycznych, twórczych , społecznych i osobowościowych.

W ramach zajęć :

 • nauka piosenek (płyta z piosenkami i podkładami z zajęć do wspólnego śpiewania)

 • nauka tańców integracyjnych

 • zabawy taneczne i ruchowe

 • zabawy teatralne i dramowe

 • zabawy z rekwizytami

 • ćwiczenia oddechowe i dykcyjne

 • elementy plastyczne

 • indywidualne i grupowe występy sceniczne. W czerwcu przygotujemy Mały Koncert na zakończenie warsztatów

W zależności od indywidualnych predyspozycji dzieci planujemy, by kilka pierwszych spotkań odbyło się z udziałem rodziców. Dlatego prosimy o zaopatrzenie się w wygodny strój. W trosce zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków na zajęciach może towarzyszyć dziecku tylko jedna osoba dorosła.

Prowadząca:

Anna Tomczak – pedagog oraz Janusz Tomczak. Od wielu lat prowadzą we wrocławskich przedszkolach Warsztaty Artystyczne  oraz Warsztaty Teatralne i Dziecięce Zespoły Wokalne w przedszkolach, szkołach i domach kultury.

Serdecznie zapraszamy!


Oswajaj dziecko z przedszkolem – czyli Rady dla rodziców posyłających dzieci po raz pierwszy do przedszkola od września.