Zajęcia adaptacyjne

03.07.2020

Szanowni Rodzice,

w sierpniu istnieje możliwość zorganizowania warsztatów adaptacyjnych dla dzieci 3-letnich, które rozpoczną edukację w naszym przedszkolu od września 2020 r.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się w przypadku potwierdzenia uczestnictwa co najmniej 10 osób.

Zajęcia adaptacyjne dla grupy „Pszczółek” (mniejsza grupa)
17, 18 sierpnia (poniedziałek, wtorek) w godz. 15.30 – 16.20
26 sierpnia (środa) w godz. 16.30 – 17.30.

Zajęcia adaptacyjne dla grupy „ Krasnoludki” (większa grupa)
17,18 sierpnia (poniedziałek, wtorek) w godz. 16.30 – 17.30
25 sierpnia (wtorek) w godz. 16.30-17.30

Koszt zajęć wynosi 75 zł. Prosimy o wpłaty na konto w sierpniu przelewem tytułem: warsztaty adaptacyjne, imię i nazwisko dziecka.
Informacja o zebraniu się grup i rozpoczęciu zajęć od 17.08 2020r., będzie dostępna na stronie internetowej od 7.08.20 r.
Pierwsze dwa zajęcia poprowadzi Pani Anna Tomczak – od 14 lat prowadzi Warsztaty Artystyczne we wrocławskich przedszkolach oraz Warsztaty Teatralne i Dziecięce Zespoły Wokalne w przedszkolach, szkołach, Domach Kultury, a ostatnie zajecia poprowadzą wychowawcy grupy.

W związku ze stanem pandemii prosimy o przestrzeganie obowiązującej procedury. Zakładka (Pandemia Covid19)
Prosimy o zaopatrzenie się w środki ochrony: maseczki, rękawiczki jednorazowe. Z dzieckiem powinna przyjść tylko jedna osoba dorosła. Preferowany wygodny strój i obuwie zmienne. Prosimy o zachowanie dystansu 2 m od siebie. Warto zabrać swoją wodę do picia. Przed rozpoczęciem zajęć Państwo i dzieci będziecie mieli zmierzoną temperaturę. W przypadku gorączki dziecka lub opiekuna nie będzie można uczestniczyć w zajęciach. W miarę możliwości pogodowych część zajęć może odbyć się na świeżym powietrzu. 


Wrocław 16.03.2020

Szanowni Rodzice,

informujemy, że warsztaty adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających  przygodę w przedszkolu w roku szkolnym 2020/21 w związku z pandemią Covid-19 zostały wstrzymane do odwołania. O nowym terminie zostaną Państwo powiadomieni niezwłocznie, gdy zostanie ustalony.


Celem zajęć adaptacyjnych jest:

 • bezpieczne wkroczenie w świat grupy rówieśniczej, poznanie zasad współpracy i działania w niej, poprzez wspólną zabawę z muzyką, piosenką ,tańcem i małym teatrem.

 • rozwój indywidualnych zdolności , umiejętności, zainteresowań.

 • zdobywanie doświadczeń artystycznych, twórczych , społecznych i osobowościowych.

W ramach zajęć :

 • nauka piosenek (płyta z piosenkami i podkładami z zajęć do wspólnego śpiewania)

 • nauka tańców integracyjnych

 • zabawy taneczne i ruchowe

 • zabawy teatralne i dramowe

 • zabawy z rekwizytami

 • ćwiczenia oddechowe i dykcyjne

 • elementy plastyczne

 • indywidualne i grupowe występy sceniczne. W czerwcu przygotujemy Mały Koncert na zakończenie warsztatów

W zależności od indywidualnych predyspozycji dzieci planujemy, by kilka pierwszych spotkań odbyło się z udziałem rodziców. Dlatego prosimy o zaopatrzenie się w wygodny strój. W trosce zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków na zajęciach może towarzyszyć dziecku tylko jedna osoba dorosła.

Prowadząca:

Anna Tomczak – pedagog oraz Janusz Tomczak. Od wielu lat prowadzą we wrocławskich przedszkolach Warsztaty Artystyczne  oraz Warsztaty Teatralne i Dziecięce Zespoły Wokalne w przedszkolach, szkołach i domach kultury.

Serdecznie zapraszamy!


Oswajaj dziecko z przedszkolem – czyli Rady dla rodziców posyłających dzieci po raz pierwszy do przedszkola od września.