Formy kontaktu

Proponowane formy kontaktów Rodziców z nauczycielami i Dyrektorem przedszkola

Zachęcamy Rodziców do kontaktów z nauczycielami:

 • podczas przyprowadzenia i odbioru dziecka (sprawy bieżące)
 • podczas zebrań grupowych (w terminach wskazanych na grupowych tablicach ogłoszeń – przedszkole)
 • podczas spotkań indywidualnych (przypominamy, że po ustaleniach z Państwem nie wyznaczamy stałych dni konsultacji z wychowawcami grupy, lecz w razie potrzeby nauczyciele są dostępni w dogodnym dla rodzica czasie, po umówionym wcześniej terminie osobiście lub telefonicznie)
 • podczas rozmów telefonicznych, tel. 71 351 72 33
 • podczas kontaktów nieformalnych (na spotkaniach okazjonalnych, festynach, uroczystościach)

Zachęcamy Rodziców do kontaktów z Dyrektorem przedszkola:

 • podczas wszystkich wyznaczonych terminów zebrań grupowych
 • podczas wyznaczonych godzin przyjęć ( poniedziałki 15.00- 17.00, czwartki 14.00-16.00)
 • podczas spotkań indywidualnych w ustalonym wcześniej terminie osobiście lub telefonicznie
 • podczas rozmów telefonicznych, tel.  71 351 72 33,
 • droga mailową, e-mail: dyrektor@bajka.edu.pl
 • podczas kontaktów nieformalnych (na spotkaniach okazjonalnych, festynach, uroczystościach)