Plan dnia

6.30 – 8.30zbiórka dzieci w przedszkolu; zabawa swobodna i z niewielkim  udziałem nauczyciela; rozmowy planowane i sytuacyjne; praca wyrównawcza, stymulacyjna
8.30 – 9.00zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne oraz czynności organizacyjne i  samoobsługowe przy przygotowaniu do śniadania
9.00 – 10.00śniadanie
10.30-11.30zajęcia dydaktyczne z całą grupą; zajęcia dodatkowe; pobyt na podwórku, spacery,  wycieczki; czynności organizacyjne i samoobsługowe
11.30-12.30obiad (I danie – zupa+owoce)
12.30-13.30odpoczynek dzieci; czynności opiekuńcze; zajęcia dodatkowe
13.30-14.30obiad (II danie)
14.30- 15.15zajęcia dydaktyczne; zajęcia dodatkowe; czynności opiekuńcze i organizacyjne
15.15- 16.00 podwieczorek
16.00-17.30zabawy swobodne i z niewielkim udziałem nauczyciela w sali lub na powietrzu; praca  indywidualna i wyrównawcza; rozchodzenie się dzieci do domu