Przyjaciele Zippiego

Od września 2013 roku w Przedszkolu Niepublicznym „BAJKA” w najstarszych grupach wiekowych realizowany jest program „Przyjaciele Zippiego”.

Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Kim jest tytułowy Zippi? To postać (a konkretnie sympatyczny patyczak), wokół której zbudowane są wszystkie scenariusze kolejnych spotkań z przedszkolakami. Z Zippim spotykamy się raz w tygodniu. Zippi przeżywa sytuacje, z którymi każde dziecko prędzej czy później spotka się w swoim dziecięcym, a potem dorosłym życiu. Wspólnie z Zippim dzieci uczą się rozpoznawać, co człowiek czuje w konkretnej chwili, czym można go zranić i co zrobić, by tego uniknąć. Każda sytuacja problemowa pokazuje dzieciom, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a z każdej jest właściwie kilka wyjść.

Bohaterowie przeżywają różne emocje dobrze znane małym dzieciom. Każde opowiadanie jest barwnie zilustrowane i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

Na koniec zajęć dzieci przy pomocy uśmiechniętych lub smutnych buziek oceniają, jak podobała im się spotkanie.

Program składa się z sześciu części:

Uczucia

Dzieci omawiają uczucia – smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Uczą się mówienia o własnych uczuciach, o tym jak czują się w różnych sytuacjach oraz poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

Komunikacja

Dzieci uczą się skutecznej komunikacji, wysłuchiwania innych oraz tego jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Podczas tej części nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie spotkań ucząc się wyrażać siebie.

Nawiązywanie i zrywanie więzi

Dzieci uczą się o przyjaźni. Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Uczą się jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

Rozwiązywanie konfliktów

Dzieci uczą się rozwiązywania konfliktów oraz akceptowania swojej odmienności. Ta część dot. w szczególności, problemu prześladowania i tego, co dzieci mogą zrobić, jeśli ktoś je prześladuje lub jest prześladowany.

Przeżywanie zmiany i straty

Dzieci uczą się radzenia sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli często twierdzą, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to jednak małe dzieci bardzo rzadko tak uważają. Chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych. Jedno spotkanie poświęcone jest odwiedzeniu miejsca pamięci lub cmentarza i może wyda się to zaskakujące, ale jest ono często określane jako najowocniejsze spotkanie z całego programu.

Dajemy sobie radę

Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się do tej pory. Właśnie tu wracamy do różnych sposobów radzenia sobie, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczeniem koron i dyplomów.

Każda część zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami, takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.

Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: „To rozwiązanie jest dobre a tamto złe”. Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

(pobierz opis jako dokument)

TEMATY SPOTKAŃ Z ZIPPIM

Program składa się z sześciu części:

1. UCZUCIA – opowiadanie 1 – „Pełne uczuć”
Spotkanie 1: Uczucie smutku – uczucie szczęścia.
Spotkanie 2: uczucie złości i rozdrażnienia.
Spotkanie 3: uczucie zazdrości.
Spotkanie 4: uczucie zdenerwowania.

2. KOMUNIKACJA – opowiadanie 2 – „W pościeli”
Spotkanie 1: Doskonalenie komunikacji.
Spotkanie 2: Słuchanie.
Spotkanie 3: Kto może nam pomóc.
Spotkanie 4: Mówienie tego, co chce się powiedzieć.

3. NAWIĄZYWANIE I ZRYWANIE WIĘZI – opowiadanie 3 – „Czy jesteś moim przyjacielem”
Spotkanie 1: Jak utrzymać przyjaźń.
Spotkanie 2: Doznawanie samotności i odrzucenia.
Spotkanie 3: Jak rozwiązywać konflikty z przyjacielem.
Spotkanie 4: Jak nawiązywać przyjaźnie.

4.ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW – opowiadanie 4 – „Pokonywanie prześladowców”
Spotkanie 1: Jak rozpoznać dobre rozwiązania.
Spotkanie 2: Prześladowanie.
Spotkanie 3: Rozwiązywanie problemów.
Spotkanie 4: Pomaganie innym w rozwiązywaniu konfliktów.

5. PRZEŻYWANIE ZMIANY I STRATY – opowiadanie 5 – „Pożegnanie”
Spotkanie 1: Zmiany i strata są elementami życia.
Spotkanie 2: Radzenie sobie po śmierci kogoś bliskiego.
Spotkanie 3: Wizyta na cmentarzu.
Spotkanie 4: Nauka płynąca z sytuacji zmiany i straty.

6. DAJEMY SOBIE RADĘ – opowiadanie 6 – „Dajemy sobie radę”
Spotkanie 1: Różne sposoby radzenia sobie.
Spotkanie 2: Jak pomagać innym.
Spotkanie 3: Adaptowanie się do nowych sytuacji.
Spotkanie 4: Wspólne świętowanie.

(pobierz program spotkań jako dokument)