Ozonowanie

Szanowni Rodzice !!!

2020 rok wymaga od nas odnalezienia się w nowej rzeczywistości nieustannego, zwiększonego czuwania nad zachowaniem bezpieczeństwa i profilaktyki wynikającego ze stanu epidemicznego z powodu Covid-19.

W naszym przedszkolu zawsze stawialiśmy na nowoczesność, nie tylko w kwestiach pedagogicznych, ale także w obszarze zapewnienia dzieciom możliwe najlepszych warunków, biorących pod uwagę ich zdrowie. Stąd decyzja o zakupie profesjonalnego generatora ozonu i rozpoczęcia tego rodzaju dezynfekcji w naszej „Bajce”.

Urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu i dostosowane do obowiązujących norm. Posiada certyfikat CE o numerze BOKE-200201047C 

Regularne ozonowanie przedszkola jest bardzo ważnym elementem profilaktyki antywirusowej i antybakteryjnej w placówkach oświatowych oraz jest dopuszczone przez polskie sanepidy jako zabieg dezynfekcyjny. Metoda ozonowania jest bezpieczna dla zdrowia, nie uczula, dlatego nie trzeba się martwić o niekorzystne skutki dla dzieci. To innowacyjną metoda oczyszczania powietrza, dezynfekcji, która polega na wypełnieniu pomieszczeń wytwarzanym przez generatory ozonem. Ozon natrafiając na różne zanieczyszczenia w powietrzu bądź poprzez wnikanie w strukturę materiałów (dywany, tapicerka, tynk) wchodzi z nimi w reakcję chemiczną powodując ich utlenienie. Trzeci atom tlenu w jego cząsteczce sprawia, że ozon jest bardzo aktywny chemicznie gazem – bardzo łatwo reaguje z cząsteczkami zanieczyszczeń takimi jak zapachy, bakterie, wirusy, pleśnie i grzyby. Rozkłada je, w mniej złożone, i zwykle mniej szkodliwe cząsteczki. Pozostały ozon w sposób naturalny rozpada się z powrotem do tlenu, co sprawia, że jest on bardzo przyjazny środowisku. Dezynfekcja pomieszczeń z zastosowaniem ozonu jest dużo bardziej efektywna, niż tradycyjne z zastosowaniem środków chemicznych. Doskonale sprawdza się tam gdzie zawodzą tradycyjne metody dezynfekcji, na przykład ozon w postaci gazowej dociera do najbardziej niedostępnych miejsc.

Po zabiegu pomieszczenia oczyszczone są nie tylko z groźnych dla dzieci bakterii i wirusów (co ma znaczenie zwłaszcza w trakcie sezonu grypowego czy koronawirusa), ale także ze szkodliwych alergenów (m.in. roztoczy) i niebezpiecznych substancji obecnych w powietrzu, które często mają rakotwórczy wpływ na organizm. ) Istnieją również naukowo potwierdzone dowody, że w wysokich stężeniach ozon może skutecznie przyczyniać się do eliminacji ze środowiska wnętrz bakterii, grzybów, a także wirusów takich jak wirus Polio, wirus Norwalk, parwowirusy czy wirusy HAV i HBV. Ponad to powołują się na opracowanie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy  – Państwowego Instytutu Badawczego, które dokładnie analizowały ozonowanie jako metodę przeciwdziałającą skażeniu wirusem SARS-CoV-2. potwierdza się, że ozon niszczy także wirusa SARS-CoV odkrytego w 2003 r. Informacja ta jest o tyle ważna, że genom wirusa SARS-CoV-2 z 2019 r. cechuje się dużym podobieństwem (w około 85 proc.) do tego z 2003 r. Istnieje zatem wysokie prawdopodobieństwo, że ozon będzie w stanie niszczyć otoczkę lipidową tego wirusa, przyczyniając się do jego unieszkodliwienia. Dla pełnego potwierdzenia tej tezy oczywiście muszą zostać przeprowadzone wiarygodne badania ekspozycji na ozon nowego wirusa SARS-CoV-2.

Informujemy również, że w przedszkolu będziemy stosowali mieszaną metodę dezynfekcji w postaci dotychczasowej dezynfekcji chemicznej (środki czystości i dezynfekcyjne) oraz ozonowania pomieszczeń min. 1 raz w tygodniu.

Ozonowanie pomieszczeń będzie się odbywało w ustalonych odstępach czasowych tylko po wyjściu dzieci i pracowników z przedszkola, co maksymalnie zwiększa bezpieczeństwo wszystkich, jeżeli chodzi o zawartość ozonu w powietrzu.

Ozon jest cząsteczką składająca się z trzech atomów tlenu (O3), z delta ujemnym i delta dodatnim ładunkiem elektrycznym. Cząsteczka ozonu jest bardzo niestabilna i ma krótki czas połowicznego rozpadu. Dlatego przekształca się relatywnie szybko w początkową formę, czyli tlen. W istocie, ozon to nic więcej jak tylko tlen (O2) z dodatkowym atomem tlenu.
Ozon to składnik występujący w stanie naturalnym w atmosferze, tylko zbyt wysokie jego stężenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Fakt, że jest gazem nietrwałym i bardzo szybko utleniającym się powoduje, iż po 30-60 minutowym wietrzeniu lub po upływie 4 godzin od zakończenia ozonowania, pomieszczenia nadają się do bezpiecznego używania przez ludzi. Pozostawia po sobie świeże i natlenione powietrze, które pozytywnie wpływa na samopoczucie użytkowników ozonowanych przestrzeni. Przyjemny świeży zapach ozonu może utrzymywać się jeszcze przez jakiś czas jednak nie jest on niebezpieczny.

Mamy nadzieję, że dzięki temu urządzeniu będziemy się czuli bezpieczniej.