Oferta

Przez 26 lata, od 1974 roku, BAJKA jako przedszkole publiczne zapewniała dzieciom doskonałą opiekę, zabawę i bardzo dobre przygotowanie do szkoły.
Od roku 2001  przedszkole funkcjonuje jako przedszkole niepubliczne prowadzone przez Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży BAJKA, które wyłoniło się z grona rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Dzięki współpracy Zarządu stowarzyszenia z Dyrekcją i personelem przedszkola udało się stworzyć wyjątkową placówkę cieszącą się wielkim powodzeniem i renomą wśród Rodziców.

Przedszkole w lipcu 2013 r. przeszło proces ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez pracowników Kuratorium Oświaty  otrzymując najwyższe oceny.

Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w 2019 r. uzyskało Certyfikat Bezpiecznej Placówki Oświatowej (Nr Rejestru: 1262/IBM/07/2019) oraz zostało laureatem w ogólnopolskim plebiscycie „Orły Edukacji 2019” i znalazło się w kręgu najlepszych placówek edukacyjnych w kraju.

Posiadamy:

 • bogate zaplecze dydaktyczne
 • pracownię komputerową
 • ładny, duży ogród z huśtawkami, zjeżdżalnią, górką i innymi atrakcjami

Oferujemy:

 • fachową opiekę nad dzieckiem
 • doskonałe przygotowanie do szkoły
 • imprezy i zabawy na terenie placówki
 • atrakcyjne wycieczki
 • kolonie dla starszych grup
 • szeroką gamę zajęć dodatkowych, w tym:
  • język angielski
  • zajęcia z komputerami
  • taekwondo
  • zajęcia muzyczno – ruchowe 
  • gimnastykę korekcyjną
  • zajęcia logopedyczne
  • naukę tańca
  • zajęcia plastyczne
  • szachy
  • warsztaty teatralne
  • warsztaty ceramiczne
  • arteterapię

Przedszkole oferuje także udział w wycieczkach po Wrocławiu i okolicach, w teatrzykach przyjezdnych oraz wyjścia do teatrów, muzeów, operetki.
Co roku dzieci starsze wyjeżdżają na „Zielone przedszkole”.

Rodzice mają możliwość przebywania z dzieckiem z pierwszych dniach pobytu w przedszkolu. W każdym z zajęć Rodzic może wziąć udział podczas „zajęć otwartych”.