Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22 została zakończona.

Ewentualnie dla rocznika 2018r można zapisywać się telefonicznie (713517233) na listę rezerwową.

Rekrutacja dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 była podzielona na dwa etapy:

Rekrutacja wewnętrzna:

W dniach od 24.02 – 05.03.21 r. odbyła się rekrutacja wewnętrzna tylko dla dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola oraz dzieci pracowniczych.

Rekrutacja zewnętrzna:

Od dnia 16.03.21 r. od godz. 7.00 rozpoczęła się rekrutacja zewnętrzna na wolne miejsca dla dzieci z roczników 2015,2016, 2017,2018 i 2019 (tylko dzieci urodzone do końca lutego 2019). Informacja o wolnych miejscach była zamieszczona 10.03.21 r. na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej.