O przedszkolu

Przedszkole Niepubliczne BAJKA  prowadzone jest przez Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży BAJKA na podstawie umowy zawartej w dniu 01-08-2001 z Gminą Wrocław.

Adres przedszkola:
Przedszkole Niepubliczne „Bajka”
ul. Kłodnicka 22
54-218 Wrocław

Telefon: +48 71 351-72-33

                oferta                 odpłatność                   kadra                      statut                        dojazd