Zasady rekrutacji

Kryteria przyjęć:

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu dziecka decyduje kolejność zapisania, przy zachowaniu następujących zasad:

  • dziecko posiada umiejętności w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola.
  • rozwój psychofizyczny dziecka osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.
  • zachowaniu zasady równości płci w grupie (12/11).

Podczas rekrutacji dzieci do Przedszkola Bajka obowiązują zapisy zawarte w statucie przedszkola.