Zajęcia rozwojowe

Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających zainteresowania, które swoim zakresem wykraczają poza podstawę programową, należą do nich:

Wpłaty za zajęcia prosimy dokonywać odrębnym przelewem na konto nr:

ING BSK S.A. 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617

Opis przelewu: Zajęcia Rozwojowe, imię i nazwisko dziecka oraz okres jakiego wpłata dotyczy.