Opłaty za przedszkole

W roku szkolnym 2022/2023 opłaty wynoszą:

  • czesne: 890 za pierwsze dziecko oraz 835 zł za drugie i kolejne dziecko
  • wpisowe 600 przy kontynuacji w kolejnych latach 250 zł
  • stawka żywieniowa wynosi (każdy dzień pobytu dziecka) 12 zł

Opłaty pobierane są przez panią intendent Bogusławę Czajkowską w wyznaczonych terminach.

Istnieje również możliwość opłaty czesnego przelewem, na konto bankowe:

BŚK 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617

Uwaga!

W dniach, w których zbierana jest odpłatność za przedszkole prosimy o regulowanie należności za zajęcia dodatkowe, tj. tenis, judo, tańce, j. niemiecki oraz grę na pianinie.