Kadra

W przedszkolu zatrudniony jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna zgodnie z art. 9 Karty Nauczyciela z dnia 1.02.1982 r z późn. zm.

Nauczyciele oprócz wymaganych kwalifikacji wzbogacają swoje umiejętności zawodowe na różnorodnych kursach. Przy zatrudnianiu osób prowadzących zajęcia dodatkowe zwraca się uwagę na przygotowanie kierunkowe.

Dyrektorem Przedszkola BAJKA jest pani Elżbieta Domagała – posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne ze specjalnością „Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne”. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku  „Administracja i zarządzanie placówką oświatową”, a także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej „Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej”. Mająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel przedszkolny oraz dyrektor przedszkola. Pełni funkcje dyrektora Niepublicznego Przedszkola BAJKA od 2002 roku.

Grupa I – SKRZATY

Pani Joanna Frątczak – jest nauczycielem kontraktowym, ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oraz studia II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych, specjalizacja Poradnictwo Psychologiczno – Pedagogiczne. Pani Joanna realizuje studia doktoranckie. Jest doktorantką II roku Pedagogiki na wydziale Nauk Społecznych. Jest także absolwentką Szkoły Muzycznej II stopnia i posiada tytuł zawodowy muzyka instrumentalisty oraz uprawnienia w zakresie nauczania w szkołach muzycznych i ogniskach o takim profilu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała najpierw jako nauczyciel rytmiki (6 lat) następnie jako nauczyciel zajęć ruchowych oraz kolejno jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 47 oraz Nr 55 we Wrocławiu. Pani Joanna jest osobą, otwartą i z pewnością należy do tych pedagogów, którzy starają się zaciekawić światem oraz uaktywnić wszelkie pokłady i talenty dziecka.

Pani Marta Miśko – Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie ukończyłam na kierunku poradnictwo i pomoc psycho-pedagoiczna, a studia magisterskie na terapii pedagogicznej. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Odbyłam również szkolenie z „Metody Dobrego Startu”. Rozpoczynam także kolejne studia podyplomowe na specjalności arteterapia. Uważam, że każde dziecko posiada talent w konkretnej dziedzinie. Staram się je odkrywać oraz rozwijać. Jest zwolenniczką nurtu pedagogiki serca z takimi wartościami jak zapewnienie dziecku bezwarunkowej akceptacja oraz poczucia bezpieczeństwa.

Grupa II – KRASNALE

Pani Wioleta Salamon – jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego Pedagogiki Opiekuńczej z Terapią. Studia licencjackie ukończyła w Bielsku Białej na kierunku Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Ukończyła także kurs na opiekunów i wychowawców obozów kolonijnych i co wakacje spędza czas z dziećmi w różnym wieku jako wychowawca grupy kolonijnej. Interesuje się terapią dzieci autystycznych metodą Sneu Zellen. Jej pasją jest aktywne spędzanie czasu na wyprawach rowerowych po świecie. Pani Wiola jest osobą otwartą i pełną pomysłów na zabawę. Praca z dziećmi to dla niej prawdziwa przyjemność.

Pani Elżbieta Domagała – posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne ze specjalnością „Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne”. Mająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel przedszkolny oraz dyrektor przedszkola. Pełni również od 2002 roku funkcje dyrektora Niepublicznego Przedszkola BAJKA .

Grupa III – BIEDRONKI

Pani Celina Kucharzyk – jest w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyła studia magisterskie – Wychowanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne. Ukończyła także podyplomowe studia dla Pracowników Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Aby jak najlepiej pełnić funkcję nauczyciela uczestniczy w wielu kursach i szkoleniach, zdobywając nową wiedzę i umiejętności. W przedszkolu „Bajka” realizuje również program „Glottodydaktyka” B.Rocławskiego.

Pani Agnieszka Łaska-Bieniasz – jest nauczycielem mianowanym, pracuje w naszym przedszkolu od 2004 roku. Ukończyła studia magisterskie Nauczanie początkowe i Pedagogikę kulturalno-oświatową na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe Wychowanie przedszkolne w Centrum Edukacji Nauczycielskiej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Ma zdany egzamin państwowy z j. angielskiego (FCE) i kwalifikacje do nauczania tego języka. W zawodzie nauczyciela pracuje od 19 lat z czego od 15 lat w przedszkolach. Od 2004 r. uczy języka angielskiego w naszym przedszkolu. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, jest pogodna i ciepła. Szczególnie lubi zabawy przy muzyce i zabawy dramowe. Interesują ją różnorodne techniki relaksacyjne.

Grupa IV – MISIE

Pani Magdalena Sobecka – jest nauczycielem kontraktowym. Dotychczas spełniała się w pracy jako nauczycielka języka polskiego, historii i społeczeństwa, a także terapeuta pedagogiczny. Ukończyła studia II stopnia na specjalizacji Terapia pedagogiczna, a także Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Obecnie studentka studiów doktoranckich na Dolnośląskiej Szkole Wyższej – tematem jej pracy będą organizacje, które propagują edukację ekologiczną. Chętnie doskonali swoje umiejętności pedagogiczne, poprzez uczestnictwo w warsztatach, czy szkoleniach zawodowych. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi, czy z zespołem Aspergera.

Pani Edyta Brodziak – nauczyciel kontraktowy. W 2015 ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna z arteterapią, gdzie uzyskała tytuł magistra, jednakże prace z dziećmi rozpoczęła już w 2009 roku w Przedborowie, gdzie w każde wakacje spełnia się jako wolontariusz na koloniach pełniąc funkcję opiekuna/wychowawcy, co daje jej możliwość pracy z dziećmi w wieku od 8-16 lat. Pracę w przedszkolu rozpoczęła w 2013 roku jako pomoc nauczyciela w Niepublicznym Przedszkolu Szczęśliwa Trzynastka w Kaliszu w grupie 3-latków, gdzie w 2015 roku rozpoczęła pracę jako nauczyciel w grupie 4-latków, od grudnia 2016 pracuje w naszym przedszkolu jako nauczyciel . Ukończyła kurs JPM Poziom I, który umożliwia jej pracę z dziećmi niedosłyszącymi i głuchymi. Chcąc doskonalić swoje umiejętności bierze czynny udział w licznych kursach i szkoleniach. Jej pasją są rolki, jest współzałożycielką Kaliskiego Stowarzyszenia „Rolki Kalisz”, organizatorem licznych przejazdów i eventów.
Motto w pracy z dzieckiem to: „Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.”

Grupa V – MISIAKI

Pani Monika Dzitkowska – legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W przedszkolu „Bajka” realizuje Program Edukacyjny- „Przyroda wokół nas – Ptaki”. Jest absolwentką Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, którą ukończyła z tytułem licencjata na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Studia magisterskie kontynuowała na kierunku pedagogika ogólna w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu. Posiada także uprawnienia do pracy w charakterze wychowawcy kolonii. Charakteryzuje ją cierpliwość i szybkie nawiązywanie kontaktów z dziećmi.

Pani Aleksandra Nogajczyk – legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, pracuje w naszym przedszkolu od września 2008 roku. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek: Pedagogika, kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika ogólna. W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w zakresie Gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej z elementami fizjoterapii. Pani Ola jest osobą otwartą, cierpliwą, łatwo nawiązuje kontakty z dziećmi.

Psycholog:

Katarzyna Trzosek

Logopeda:

Krystyna Mruczek