Kadra

W przedszkolu zatrudniony jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna zgodnie z art. 9 Karty Nauczyciela z dnia 1.02.1982 r z późn. zm.

Nauczyciele oprócz wymaganych kwalifikacji wzbogacają swoje umiejętności zawodowe na różnorodnych kursach. Przy zatrudnianiu osób prowadzących zajęcia dodatkowe zwraca się uwagę na przygotowanie kierunkowe.

Dyrektorem Przedszkola BAJKA od 2002 roku jest pani Elżbieta Domagała – posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne ze specjalnością „Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne”. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku  „Administracja i zarządzanie placówką oświatową”, a także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej „Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej”. Mająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel przedszkolny oraz dyrektor przedszkola.

W roku szkolnym 2021/2022

Grupa I: 3-LATKI – PSZCZÓŁKI

Pani Celina Kucharzyk – nauczyciel dyplomowany. W Bajce od lutego 2007r. W pracy z dziećmi realizuje m.in. program własny „Mówię poprawnie” wspomagający umiejętności logopedyczne; „Glottodydaktykę” B. Rocławskiego oraz „Terapię ręki” dla dzieci wymagających wspomagania w tym zakresie. Ukończyła studia magisterskie – Wychowanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowe studia dla Pracowników Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu „Zarządzanie w Oświacie”.

Pani Agnieszka Łaska-Bieniasz – jest nauczycielem mianowanym, pracuje w naszym przedszkolu od 2004 roku. Ukończyła studia magisterskie Nauczanie początkowe i Pedagogikę kulturalno-oświatową na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe Wychowanie przedszkolne w Centrum Edukacji Nauczycielskiej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Ma zdany egzamin państwowy z j. angielskiego (FCE) i kwalifikacje do nauczania tego języka. W zawodzie nauczyciela pracuje od 20 lat z czego od 18 lat w przedszkolach. Od 2004 r. uczy języka angielskiego w naszym przedszkolu. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, jest pogodna i ciepła. Szczególnie lubi zabawy przy muzyce i zabawy dramowe. Interesują ją różnorodne techniki relaksacyjne.

Grupa II: 4-LATKI – SMERFY

Pani Milena Możdżeń-Pichlak legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, ma rozpoczęty staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. . Pracuje z nami od 2007r.

Pani Magdalena Owsiany – Pracuje z nami drugi rok. Jest nauczycielem stażystą. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”. Z dziećmi pracuje od kilku lat jako trener pływania. Zarówno praca z dziećmi w wodzie, jak i w przedszkolu są jej największą pasją. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Jest otwarta, cierpliwa i wyrozumiała.

Grupa III: 4-LATKI – ŻABKI

Pani Aleksandra Nogajczyk – legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, ukończyła staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Pracuje w naszym przedszkolu od września 2008 roku. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek: Pedagogika, kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika ogólna. W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w zakresie Gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej z elementami fizjoterapii a w 2021r. studia podyplomowe „ Zarządzanie oświatą” Pani Ola jest osobą otwartą, cierpliwą, łatwo nawiązuje kontakty z dziećmi.

Pani Joanna Łebek – jest nauczycielką od 5 lat. W naszym zespole pracuje trzeci rok. Studiowała na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną z wychowaniem przedszkolnym oraz terapią pedagogiczną. Przygodę z zawodem rozpoczęła od nauczania początkowego w szkole – przez 3 lata była wychowawczynią osiemnastki dzieciaków w SP nr 1 w Siechnicach. Kolejny etap to dwujęzyczne przedszkole Kids & Co we Wrocławiu. Doświadczenie w pracy z dziećmi skłoniło ją do pójścia w kierunku logopedii – ukończyła w związku z tym odpowiednie studia podyplomowe i już planuje następne, które jeszcze bardziej pogłębią jej wiedzę i skuteczność w tej dziedzinie. Obecnie pracuje w Fundacji „Promyk Słońca”, gdzie prowadzi indywidualną terapię logopedyczną. Zarówno przedszkole, jak i pomoc dzieciom z wadami wymowy, dają jej zawodową i osobistą satysfakcję. Poza tym lubi też górskie wędrówki , wyprawy rowerowe, dobrą książkę i muzykę.

Grupa IV: 5-latki – BIEDRONKI

Pani Monika Dzitkowska – legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Pracuje z nami od 2007r. W przedszkolu „Bajka” realizuje Program Edukacyjny- „Przyroda wokół nas – Ptaki”. Jest absolwentką Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, którą ukończyła z tytułem licencjata na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Studia magisterskie kontynuowała na kierunku pedagogika ogólna w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Ukończyła także studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu. Posiada także uprawnienia do pracy w charakterze wychowawcy kolonii. Charakteryzuje ją cierpliwość i szybkie nawiązywanie kontaktów z dziećmi.

Pani Joanna Dudek – jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z terapią a także studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Nauczyciel kontraktowy . Brała udział w cyklu szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie Familandia, m. in. „ Słowa maja moc, czyli o sztuce doceniania”, „ Emocje dziecka – skąd wiedzieć co dziecko przeżywa i jak mu pomóc sobie z tym radzić”. Bardzo lubi czytać książki dzieciom, recytować wierszyki i rymowanki oraz śpiewać piosenki z dziećmi, a także spędzać z nimi czas na zabawach ruchowych i rytmicznych. W naszym przedszkolu pracuje trzeci rok.

Grupa V: 6-LATKI – MISIE

Pani Joanna Frątczak – W naszym przedszkolu pracuje od 2014r., jest nauczycielem mianowanym. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oraz studia II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych, specjalizacja Poradnictwo Psychologiczno – Pedagogiczne. Pani Joanna realizuje studia doktoranckie. Jest doktorantką II roku Pedagogiki na wydziale Nauk Społecznych. Jest także absolwentką Szkoły Muzycznej II stopnia i posiada tytuł zawodowy muzyka instrumentalisty oraz uprawnienia w zakresie nauczania w szkołach muzycznych i ogniskach o takim profilu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała najpierw jako nauczyciel rytmiki (6 lat) następnie jako nauczyciel zajęć ruchowych oraz kolejno jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 47 oraz Nr 55 we Wrocławiu. Pani Joanna jest osobą, otwartą i z pewnością należy do tych pedagogów, którzy starają się zaciekawić światem oraz uaktywnić wszelkie pokłady i talenty dziecka.

Pani Marta Miśko – Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie ukończyłam na kierunku poradnictwo i pomoc psycho-pedagoiczna, a studia magisterskie na terapii pedagogicznej. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne oraz na kierunku Arteterapia. Posiadam stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, realizuję staż na stopień nauczyciela mianowanego. Odbyłam również szkolenie z „Metody Dobrego Startu”. Uważam, że każde dziecko posiada talent w konkretnej dziedzinie. Staram się je odkrywać oraz rozwijać. Jest zwolenniczką nurtu pedagogiki serca z takimi wartościami jak zapewnienie dziecku bezwarunkowej akceptacja oraz poczucia bezpieczeństwa. Moją pracę w Bajce rozpoczęłam we wrześniu 2015r.

Psycholog: mgr Katarzyna Trzosek

Logopeda: mgr Krystyna Mruczek

Czasowo nieobecna, Pani Wioleta Wolna – jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego Pedagogiki Opiekuńczej z Terapią. Studia licencjackie ukończyła w Bielsku Białej na kierunku Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Ukończyła także kurs na opiekunów i wychowawców obozów kolonijnych i co wakacje spędza czas z dziećmi w różnym wieku jako wychowawca grupy kolonijnej. Interesuje się terapią dzieci autystycznych metodą Sneu Zellen. Jej pasją jest aktywne spędzanie czasu na wyprawach rowerowych po świecie. Pani Wiola jest osobą otwartą i pełną pomysłów na zabawę. Praca z dziećmi to dla niej prawdziwa przyjemność. Swoją zawodową przygodę w Bajce rozpoczęła w 2017r.