Oferta

Przez 24 lata, od 1974 roku, BAJKA jako przedszkole publiczne zapewniała dzieciom doskonałą opiekę, wspaniałą zabawę i bardzo dobre przygotowanie do szkoły.
Od roku 2001  przedszkole funkcjonuje jako przedszkole niepubliczne prowadzone przez Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży BAJKA, które wyłoniło się z grona rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola .
Dzięki współpracy Zarządu Stowarzyszenia z Dyrekcją i personelem przedszkola udało się stworzyć wyjątkową placówkę cieszącą się wielkim powodzeniem i renomą wśród Rodziców.

Posiadamy:

 • bogate zaplecze dydaktyczne
 • pracownię komputerową
 • ładny, duży ogród z huśtawkami, zjeżdżalnią, górką i innymi atrakcjami

Oferujemy:

 • fachową opiekę nad dzieckiem
 • doskonałe przygotowanie do szkoły
 • imprezy i zabawy na terenie placówki
 • atrakcyjne wycieczki
 • kolonie dla starszych grup
 • szeroką gamę zajęć dodatkowych, w tym:
  • język angielski
  • zajęcia z komputerami
  • judo
  • rytmikę
  • gimnastykę korekcyjną
  • zajęcia logopedyczne
  • naukę tańca
  • zajęcia plastyczne
  • szachy
  • warsztaty teatralne

Przedszkole oferuje również udział w wycieczkach po Wrocławiu i okolicach, w teatrzykach przyjezdnych oraz wyjścia do teatrów, muzeów, operetki.
Co roku dzieci starsze wyjeżdżają na „Zielone przedszkole”.

Rodzice mają możliwość przebywania z dzieckiem z pierwszych dniach pobytu w przedszkolu. W każdym z zajęć Rodzic może wziąć udział podczas „zajęć otwartych”.

Ze względu na niepubliczny charakter przedszkola jego funkcjonowanie jest dużo bardziej elastyczne niż w przypadku przedszkoli państwowych. Szybko dostosowujemy się  do zmieniającej się rzeczywistości tak, by dzieci już od najmłodszych lat w niej aktywnie uczestniczyły.

BAJKA w lipcu 2013 r. przeszła proces ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez pracowników Kuratorium Oświaty  otrzymując najwyższe oceny. Z raportem można się zapoznać na stronie: http://www.npseo.pl/, w zakładce nadzór pedagogiczny.
Na podanej stronie w zakładkach należy uzupełnić województwo, powiat, gminę i
zaznaczyć komendę wyszukaj, by wyświetliły się nazwy placówek, w tym Przedszkole Niepubliczne BAJKA we Wrocławiu.