Terminy płatności

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

ZA MIESIĄC STYCZEŃ POBIERANA BĘDZIE W DNIACH :

07.01.2019r. w godzinach od 14.00- 17.30

10.01.2019r. w godzinach od 7.30- 10.00

15.01.2019r. w godzinach od 14.00-17.30

Wysokość opłaty: styczeń 695 (22 x 9,50)= 904 ZŁ

Przelew :WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJKA”

UL. KŁODNICKA 54-218 WROCŁAW

BŚK 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617

 

Przelew :WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJKA”

UL. KŁODNICKA 54-218 WROCŁAW

BŚK 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617