Terminy płatności

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE
ZA MIESIĄC MARZEC POBIERANA BĘDZIE W DNIACH:

05.03.2018r. w godzinach od 14.00- 17.30
08.03.2018r. w godzinach od 7.30- 10.00
12.03.2018r. w godzinach od 14.00-17.30
Wysokość opłaty: MARZEC 640 (22 x 9,50)= 849 ZŁ

Przelew :WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJKA”
UL. KŁODNICKA 54-218 WROCŁAW
BŚK 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617
W miesiącu marcu będzie zbierana opłata za zajęcia dodatkowe tenis, piłka, tańce, warsztaty, ceramika, architektura