Terminy płatności

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

ZA MIESIĄC LIPIEC POBIERANA BĘDZIE W DNIACH :

05.07.2019r. w godzinach od 7.30- 10.00

08.07.2019r. w godzinach od 14.00- 17.30

10.07.2019r. w godzinach od 14.00-17.30

Wysokość opłaty: LIPIEC 695 + (23 x 9,50)= 913,50 ZŁ

Przelew :WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJKA”
UL. KŁODNICKA 54-218 WROCŁAW
BŚK 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617