Terminy płatności

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

ZA MIESIĄC WRZESIEŃ POBIERANA BĘDZIE W DNIACH :

09.09.2019r. w godzinach od 14.00-17.30

12.09.2019r. w godzinach od 7.30-10.00

16.09.2019r. w godzinach od 14.00-17.30

Wysokość opłaty: WRZESIEŃ 750+(21 x 9,50)= 949,50 ZŁ

W miesiącu wrześniu nie będzie zbierana opłata za zajęcia dodatkowe tenis, piłka, tańce, warsztaty, pianino, ze względu na trwające zapisy. Zajęcia te po utworzeniu grup mogą rozpocząć się od 17.09.19r. Proporcjonalna opłata będzie doliczona przy odpłatności za miesiąc październik.

Przelew :WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJKA”
UL. KŁODNICKA 54-218 WROCŁAW
BŚK 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617