Terminy płatności

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

ZA MIESIĄC LUTY POBIERANA BĘDZIE W DNIACH :

03.02.2020r. w godzinach od 14.00- 17.30

06.02.2020r. w godzinach od 7.30- 10.00

10.02.2020r. w godzinach od 14.00-17.30

Wysokość opłaty: luty 750+(20 x 9,50)= 940 ZŁ

W miesiącu lutym będzie zbierana opłata za zajęcia dodatkowe tenis, piłka, tańce, warsztaty, ceramika, klocki, pianino. Prosimy o oddzielny przelew za zajęcia .

Przelew :WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJKA”

UL. KŁODNICKA 54-218 WROCŁAW

BŚK 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617