Terminy płatności

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Wrocław, 27.08.2020

Wysokość opłaty: WRZESIEŃ 780+(22 x 9,50) = 989 zł

TERMIN ZAPŁATY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ: DO 10.09.2020r.

OPŁATY BARDZO PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO.
Przelew:
WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJKA”
UL. KŁODNICKA 54-218 WROCŁAW
BŚK 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617