Aktualności

13.05.2020 r.

Szanowni Rodzice,

W  okresie funkcjonowania przedszkola jedynie w zakresie sprawowania opieki (od 13 maja do odwołania), przedszkole jest otwarte w godzinach 7.30 – 16.30.

Wyrażając w obecnej sytuacji chęć posłania dziecka do przedszkola, zobowiązani  są Państwo zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola przynajmniej na dwa dni robocze przed wysłaniem dziecka do przedszkola, w celu możliwości zaplanowania opieki i pracy placówki: telefonicznie tel. 71 351-72-33, bądź e-mailem: dyrektor@bajka.edu.pl.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne tylko w godzinach pracy przedszkola.  Po przesłaniu informacji po godzinach pracy przedszkola,  dwa dni będą liczone od kolejnego dnia,  po zgłoszeniu informacji.

W  okresie funkcjonowania przedszkola jedynie w zakresie  funkcji opiekuńczej (od 6 maja do odwołania), przedszkole   jest otwarte   w godzinach 7.30 – 16.30.

Ważne!

Zgodnie z wytycznymi, informujemy Państwa o czynnikach ryzyka Covid-19 u dzieci, Państwa jak i innych domowników oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do przedszkola. Pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii znajdują się w zakładce Covid-19.

Z  poważaniem

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Bajka” Elżbieta Domagała

Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Bajka”


UWAGA: DOTYCZY PRACY PRZEDSZKOLA W CZASIE WAKACJI

Szanowni Rodzice,

informujemy, że w związku pandemią Covid-19 i jej wpływem na sytuację społeczno – ekonomiczną Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Bajka” wraz Dyrektorem Przedszkola Niepublicznego „Bajka” rozważa możliwość otwarcia placówki w lipcu, w celu zapewnienia opieki dla dzieci, których rodzice będą zobowiązani do pracy po ustaniu pandemii. Zgodnie z Umową o świadczeniu usług miesiąc wakacyjny jest wolny od opłaty za czesne, jednak w przypadku uruchomienia przedszkola rodzice, którzy zgłoszą dzieci na ten miesiąc będą zobligowani do wniesienia opłaty za lipiec. Otwarcie przedszkola w lipcu będzie uzależnione od ilości zgłoszonych dzieci. W sierpniu przedszkole będzie otwarte zgodnie z planem.