Opłaty za przedszkole

W roku szkolnym 2018/2019 opłaty wynoszą:

  • czesne 695 za pierwsze dziecko oraz 650 zł za drugie i kolejne dziecko
  • wpisowe 500, przy kontynuacji w kolejnych latach 200 zł
  • stawka żywieniowa wynosi (każdy dzień pobytu dziecka ) X 9,50 zł

W roku szkolnym 2019/2020 opłaty wynoszą:

  • czesne 750 za pierwsze dziecko oraz 695 zł za drugie i kolejne dziecko
  • wpisowe 600, przy kontynuacji w kolejnych latach 250 zł
  • stawka żywieniowa wynosi (każdy dzień pobytu dziecka ) X 9,50 zł

Opłaty pobierane są przez panią intendent Bogusławę Czajkowską w wyznaczonych terminach.

Istnieje również możliwość opłaty czesnego przelewem na konto bankowe:

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJKA”
ul. Kłodnicka 22, 54-218 Wrocław
nr konta: BŚK 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617

W dniach, w których zbierana jest odpłatność za przedszkole prosimy o regulowanie należności za zajęcia dodatkowe, tj. tenis, judo, tańce, j. niemiecki oraz grę na pianinie.