Opłaty za przedszkole

W roku szkolnym 2024/2025 opłaty wynoszą:

  • czesne: 1250 za pierwsze dziecko oraz 1195 zł za drugie i kolejne dziecko
  • wpisowe 700 przy kontynuacji w kolejnych latach 300 zł
  • stawka żywieniowa wynosi (każdy dzień pobytu dziecka) 12 zł

W roku szkolnym 2023/2024 opłaty wynoszą:
Od września 2023r. do marca 2024r.

  • czesne: 990 za pierwsze dziecko oraz 935 zł za drugie i kolejne dziecko
  • wpisowe 650 przy kontynuacji w kolejnych latach 300 zł
  • stawka żywieniowa wynosi (każdy dzień pobytu dziecka) 12 zł

i od kwietnia 2024r. do sierpnia 2024r.

  • czesne: 1200 za pierwsze dziecko oraz 1145 zł za drugie i kolejne dziecko
  • wpisowe 650 przy kontynuacji w kolejnych latach 300 zł
  • stawka żywieniowa wynosi (każdy dzień pobytu dziecka) 12 zł

Opłaty pobierane są przez panią intendent Bogusławę Czajkowską w wyznaczonych terminach.

Istnieje również możliwość opłaty czesnego przelewem, na konto bankowe:

BŚK 59 1050 1575 1000 0022 5228 2617

Uwaga!

W dniach, w których zbierana jest odpłatność za przedszkole prosimy o regulowanie należności za zajęcia dodatkowe, tj. tenis, judo, tańce, j. niemiecki oraz grę na pianinie.