Zajęcia adaptacyjne

Szanowni Państwo !!!

Od kwietnia planujemy warsztaty adaptacyjne dla dzieci 3- letnich, które rozpoczną edukację w naszym przedszkolu od września 2018r.

Chętnych prosimy o zapisy telefonicznie u dyrektora lub intendenta przedszkola. Grupa będzie liczyła do 16 osób. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych, zostanie utworzona kolejna grupa.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się w przypadku zapisania się co najmniej 10 osób od 18 kwietnia 2018r. ( środy) w godz. od 16.15-17.15 i potrwają w środy w ww. godzinach do 06.06.2018r. Miesięczny koszt zajęć za miesiąc kwiecień (2X25 zł) , maj wynosi (4X25 zł)- nie będzie zajęć 2 maja a za czerwiec (1x 25 zł). Opłaty wnoszone są z góry za całość 175 zł lub za dany miesiąc w kasie przedszkola lub przelewem na konto. Nie ma zwrotów za niewykorzystane zajęcia. Po utworzeniu grupy zapisanie dziecka wiąże się z uczestnictwem przez okres trwania warsztatów ( kwiecień- czerwiec). Wnioski o wypisanie będą rozpatrywane tylko w sytuacjach wyjątkowych.

Informacja o zebraniu się grupy i rozpoczęciu zajęć od 18.04.2018r. będzie dostępna na stronie internetowej od 16.04.18r.

Celem zajęć jest:

 • bezpieczne wkroczenie w świat grupy rówieśniczej, poznanie zasad współpracy i działania w niej, poprzez wspólną zabawę z muzyką, piosenką ,tańcem i małym teatrem.

 • rozwój indywidualnych zdolności , umiejętności, zainteresowań.

 • zdobywanie doświadczeń artystycznych, twórczych , społecznych i osobowościowych.

W ramach zajęć :

 • nauka piosenek (płyta z piosenkami i podkładami z zajęć do wspólnego śpiewania)

 • nauka tańców integracyjnych i pląsów

 • zabawy taneczne i ruchowe

 • zabawy teatralne i dramowe

 • zabawy z rekwizytami

 • ćwiczenia oddechowe i dykcyjne

 • elementy plastyczne

 • indywidualne i grupowe występy sceniczne- w czerwcu Mały Koncert na zakończenie warsztatów

W zależności od indywidualnych predyspozycji dzieci ,planujemy aby kilka pierwszych spotkań odbyło się z udziałem rodziców. Dlatego prosimy o zaopatrzenie się w wygodny strój. W trosce zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków na zajęciach może towarzyszyć dziecku tylko jedna osoba dorosła.

Prowadzący:

mgr Anna Tomczak- pedagog oraz Janusz Tomczak .Od 12 lat prowadzi Warsztaty Artystyczne w kilku wrocławskich przedszkolach oraz Warsztaty Teatralne i Dziecięce Zespoły Wokalne w przedszkolach, szkołach domach kultury.

Serdecznie zapraszamy!!!


Oswajaj dziecko z przedszkolem – czyli Rady dla rodziców posyłających dzieci po raz pierwszy do przedszkola od września.

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że 26 kwietnia 2017 o godz. 16.00 rozpoczną się warsztaty adaptacyjne dla dzieci 3 -letnich rozpoczynających edukację przedszkolną od września 2017 r.

Zajęcia odbywać się będą w w sali gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy na zajęcia dziecko z jednym opiekunem. Wpłaty można dokonywać na konto lub bezpośrednio przed zajęciami.

Do zobaczenia!

Szanowni Państwo !

Od 26 kwietnia 2017 planujemy warsztaty adaptacyjne dla dzieci 3- letnich, które rozpoczną edukację w naszym przedszkolu od września 2017 r. Chętnych prosimy o zapisy telefonicznie u dyrektora lub intendenta przedszkola.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się w przypadku zapisania się co najmniej 10 osób od 26 kwietnia 2017r. (środy) w godz. od 16.00 – 17.00 i potrwają do 14.06.2017r. Miesięczny koszt zajęć za miesiąc kwiecień to 25 zł ( jedno spotkanie) i czerwiec – 50 zł (2 spotkania), a za maj 100 zł (4 spotkania). Płatne z góry za miesiąc w kasie przedszkola lub przelewem na konto. Nie przewiduje się zwrotów za niewykorzystane zajęcia. Po utworzeniu grupy zapisanie dziecka wiąże się z uczestnictwem przez okres trwania warsztatów (kwiecień – czerwiec). Prośby o wypisanie będą rozpatrywane tylko w sytuacjach wyjątkowych.

Informacja o zebraniu się grupy i rozpoczęciu zajęć od 26.04.17r. będzie dostępna na stronie internetowej do 20.04.2017 r.

Celem zajęć jest:

 • bezpieczne wkroczenie w świat grupy rówieśniczej, poznanie zasad współpracy i działania w niej, poprzez wspólną zabawę z muzyką, piosenką, ttańcem i małym teatrem

 • rozwój indywidualnych zdolności , umiejętności, zainteresowań

 • zdobywanie doświadczeń artystycznych, twórczych , społecznych i osobowościowych

W ramach zajęć:

 • nauka piosenek (płyta z piosenkami i podkładami z zajęć do wspólnego śpiewania)

 • nauka tańców integracyjnych i pląsów

 • zabawy taneczne i ruchowe

 • zabawy teatralne i dramowe

 • zabawy z rekwizytami

 • ćwiczenia oddechowe i dykcyjne

 • elementy plastyczne

 • indywidualne i grupowe występy sceniczne- w czerwcu Mały Koncert na zakończenie warsztatów

W zależności od indywidualnych predyspozycji dzieci, planujemy aby kilka pierwszych spotkań odbyło się z udziałem rodziców. Dlatego prosimy o zaopatrzenie się w wygodny strój. W trosce zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków na zajęciach może towarzyszyć dziecku tylko jedna osoba dorosła.

Prowadzący:

mgr Anna Tomczak, Janusz Tomczak . Pani Anna od 12 lat prowadzi Warsztaty Artystyczne w kilku wrocławskich przedszkolach oraz Warsztaty Teatralne i Dziecięce Zespoły Wokalne w przedszkolach, szkołach domach kultury.

Serdecznie zapraszamy!