Rekrutacja 2017/2018

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „ BAJKA” INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z POZOSTANIEM TZ. „ ZERÓWKI „ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 OD 20.03.17R. (PONIEDZIAŁEK) NIE BĘDZIE NABORU ZEWNĘTRZNEGO DLA DZIECI URODZONYCH W LATACH: 2014,2013.

PO REKRUTACJI WEWNĘTRZNEJ POZOSTAŁY TYLKO 3 WOLNE MIEJSCA DLA DZIECI Z 2011R. LUB EWENTUALNIE Z 2012R. DO GRUPY Z ROCZNIKA 2011).

 


Szanowni Rodzice!

W ostatnim tygodniu lutego rozpoczyna się rekrutacja dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2017/2018 i podzielona jest na dwa etapy:

Rekrutacja wewnętrzna:

W dniach od 27.02 – 10.03.17 r. odbędzie się rekrutacja wewnętrzna tylko dla dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola oraz dzieci pracowniczych.

Rekrutacja zewnętrzna:

Od dnia 20.03.17 r. od godz. 9.00 rozpocznie się rekrutacja zewnętrzna na wolne miejsca dla dzieci z roczników 2011, 2012, 2013 i 2014. Informacja o wolnych miejscach będzie zamieszczona do 17.03.17 r. na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej.

Zapraszamy do obejrzenia przedszkola i zapoznania się z pełną ofertą.


Szanowni Państwo!

W dniach od 27.02 – 10.03.17 r. odbędzie się rekrutacja wewnętrzna dla dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola oraz dzieci pracowniczych.

Rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko na następny rok proszeni są wypełnienie kart zgłoszenia (karty będą wydawane przez wychowawców grupy od 27.02.17 r.) oraz wpłatę wpisowego do 10.03.2017 r. w wysokości 200 zł. przy kontynuacji lub 500 zł za dziecko rozpoczynające wychowanie przedszkolne oraz podpisanie umowy o świadczeniu usług na rok szkolny 2017/2018 do 17.03.17 r.

Ważna informacja dla rodziców dzieci z rocznika 2011. 

    Wpłaty można dokonywać na konto bankowe lub u intendenta przedszkola. Brak wywiązania się z tych zobowiązań spowoduje udostępnienie wolnego miejsca do rekrutacji zewnętrznej. Zgodnie z zapisami w Statucie opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przedszkola.

Od dnia 20.03.2017 r. od godz. 9.00 rozpocznie się rekrutacja zewnętrzna na wolne miejsca dla roczników 2011, 2012, 2013 i 2014. Informacja o wolnych miejscach będzie wywieszona do 17.03.17 r. na tablicy ogłoszeń w placówce i na stronie internetowej. 

Rodzice chcący zapisać swoje dzieci zapraszamy do przedszkola w wyżej wymienionym terminie, by dokonać rejestracji dziecka. Przy zapisie na miejscu należy wypełnić kartę zgłoszenia na rok szkolny 2017/2018 oraz wpłacić wpisowe w kwocie 500 zł. Zgodnie z zapisami w Statucie opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przedszkola. Potrzebne będą zatem dane osobowe, prosimy o zabranie dowodu osobistego i znajomość numeru dowodu osobistego współmałżonka oraz numeru pesel dziecka. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji opisanymi w Statucie przedszkola.

Zapraszamy do obejrzenia przedszkola i zapoznania się z pełną ofertą.

          Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą oraz okazane nam zaufanie!

Bajka