Rekrutacja 2024/2025

Karta zgłoszenia dziecka BAJKA Umowa 2024/2025

Szanowni Rodzice!

W ostatnim tygodniu lutego rozpocznie się rekrutacja dla dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2024/2025 i podzielona jest na dwa etapy:

Rekrutacja wewnętrzna:

W dniach od 26.02 – 4.03.24 r. odbędzie się rekrutacja wewnętrzna tylko dla dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola, ich rodzeństwa oraz dzieci pracowniczych.

Po karty i umowy prosimy zgłaszać się do wychowawców grupy od poniedziałku 26.02.24r. podczas przyprowadzania lub odbioru dzieci z przedszkola. Prosimy o wypełnienie i dostarczenie karty i umowy w koszulce przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola.

Wpłata wpisowego za kontynuację powinna nastąpić do 5.03.2024r. (tylko przelewem) w kwocie 300 zł przy kontynuacji 700 zł za nowe dziecko.

Warunkiem kontynuacji jest wypełnienie karty zgłoszenia, podpisanie umowy oraz wpłata wpisowego do 5.03.24r.

Rekrutacja zewnętrzna:

Od dnia 12.03.24 r. od godz. 7.30 rozpocznie się rekrutacja zewnętrzna na wolne miejsca dla dzieci z roczników 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 (tylko dzieci urodzone do końca lutego 2022). Informacja o wolnych miejscach będzie zamieszczona do 11.03.24 r. na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej.

PLANUJEMY OTWORZYĆ OD WRZEŚNIA 12 OSOBOWĄ, DODATKOWĄ „ZERÓWKĘ” DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2018. PROSIMY O TELEFONICZNE WPISYWANIE SIĘ NA LISTĘ DO TEJ GRUPY LUB SKŁADANIE KART ZGŁOSZENIA. PO ZEBRANIU SIĘ GRUPY ZOSTANĄ PODPISANE UMOWY.

Po 12.03.24r. Proszę ustalać telefonicznie termin na podpisanie dokumentów tel. 713517233 (Pani Elżbieta Domagała – Dyrektor, Pani Aleksandra Nogajczyk – Wicedyrektor)

Serdecznie zapraszamy.

Przy zapisaniu będzie można obejrzeć przedszkole. Prosimy o zapoznanie się z pełną ofertą na naszej stronie www.bajka.edu.pl

Dlaczego warto wysłać dziecko do Naszej „Bajki”

Jesteśmy przedszkolem z tradycjami, mamy 23-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi. Stabilną, dobrze wykształconą kadrę. Nasi absolwenci bardzo dobrze radzą sobie w szkole. Wielu kontynuuje naukę w szkole muzycznej. W trakcie edukacji przedszkolnej dzieci mają możliwość wszechstronnego rozwoju. Rozwijają swoje zainteresowania i pasje w ramach udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli specjalistów ( w ramach czesnego: j. angielski, zajęcia umuzykalniające, warsztaty artystyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcji, w 5,6-latkach komputery, szachy. Zapewniamy dzieciom opiekę logopedyczną, psychologiczną i pedagoga specjalnego. Codzienne zajęcia z języka angielskiego są bazą do solidnej nauki języka obcego w szkole.

W trakcie dnia dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowo płatnych np. arteterapii, ceramice, tańcach, warsztatach teatralnych, zespole wokalnym „Rewelacja” , roboklockach oraz w zajęciach sportowych: piłce nożnej, taekwondo, tenisie. Dzieci 5,6-letnie mogą uczyć się gry na pianinie oraz doskonalić swoją koncentrację w zajęciach „Uważność w edukacji”.

Dzieci uczestniczą w wielu wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach, wyjazdach na zielone przedszkole, ciekawych spotkaniach z różnymi ludźmi i zwierzętami..

Przedszkole posiada własną kuchnię, przestronne, dobrze wyposażone sale, bezpieczny, zielony ogród.