Wrocław, 24.04.2020

Szanowni Rodzice,

w związku ze stanem pandemii Covid-19 w Polsce decyzją rządu przerwa w funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-oświatowych została wydłużona do dnia 24.05.2020 r., w tym również Przedszkola Niepublicznego „BAJKA”.

Termin wznowienia działalności przedszkola oraz zasady na jakich to się stanie, uzależnione jest od decyzji rządu, organu prowadzącego oraz możliwości dostosowania się do szczegółowych zasad funkcjonowania placówki w czasie pandemii Covid-19. Zostaną Państwo o nim powiadomieni niezwłocznie drogą mailową.

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego BAJKA

Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży BAJKA