Szanowni Państwo,

Wrocław, 30.04.2020

w związku z wczorajszym ogłoszeniem przez rząd możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja informujemy, że Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Bajka” wraz z Dyrektorem Przedszkola rozważa możliwość uruchomienia placówki, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami czekamy na ostateczną decyzję o otwarciu przedszkoli, którą musi podjąć gmina Wrocław – Prezydent Jacek Sutryk.

Jednocześnie informujemy, że rząd opublikował ogólne wytyczne dla otwieranych przedszkoli, jednak nie przedstawiono żadnych szczegółowych rozwiązań dotyczących tego, jak mamy zapewnić dzieciom i sobie bezpieczeństwo.

Zgodnie z najlepszymi praktykami oraz obowiązującymi wytycznymi, na dzień dzisiejszy podjęliśmy ustalenia dotyczące działalności Przedszkola Niepublicznego BAJKA:

  • Pierwszeństwo do skorzystania z placówek będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych i pracowników handlu.
  • Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Z sal usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany (warto podkreślić, że niektóre zapisy są wręcz niemożliwe do realizacji np. każdorazowe mycie i dezynfekcja zabawki po użyciu przez dziecko).
  • Dzieci, pod nadzorem opiekuna, będą mogły korzystać z istniejących na terenie instytucji placów zabaw i boisk. Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup ma być zorganizowane tak, by dzieci nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Jeżeli  dyrektor nie będzie mógł zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, ma obowiązek  oznaczyć go taśmą zabezpieczającą przed używaniem.

Rząd przypomina rodzicom, by nie posyłali do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Zaleca się by dzieci korzystające z opieki przedszkolnej nie miały kontaktów z seniorami.

Czekamy zatem na szczegółowe wyjaśnienia ze strony rządu i centralnych służb sanitarnych, jak bezpiecznie zorganizować pracę przedszkoli oraz na decyzję władz miasta. Wtedy, po wypracowaniu i zapewnieniu środków bezpieczeństwa podamy termin otwarcia placówki.

Ważne!

Zgodnie z wytycznymi, informujemy Państwa również o czynnikach ryzyka Covid-19 u dzieci, Państwa jak i innych domowników oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia , jak i dowożeniem dziecka do instytucji.

Z  poważaniem

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Bajka” Elżbieta Domagała

Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Bajka”