Aktualności

Procedura postępowania w Przedszkolu Niepublicznym „ Bajka” w związku z zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2

Podstawą podejmowania wszelkich decyzji, w tym przyjmowania dzieci do przedszkola oraz organizowania wyjść i wycieczek jest statut przedszkola oraz zalecenia MEN i Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Wprowadzono dla pracowników obsługi następujące obowiązki:

– nakaz 2 x dziennie dezynfekowania wszystkich klamek;

– mycia zabawek i prania pluszaków na salach raz w tygodniu,

– wydawania pościeli na grupie maluchów raz w tygodniu do prania.

– dezynfekownia powierzchni mebli oraz łazienek raz dziennie.

– zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie czystości i higieny w przedszkolu.

Działaniami profilaktycznymi podejmowanymi przez przedszkole są:

 • pogadanki i instruktaże z dziećmi w kwestii techniki mycia rąk, będą one powtarzane przez najbliższe dwa tygodnie, co dwa dni lub dłużej w razie potrzeby.
 • rozmowy na temat prawidłowych zachowań podczas kichania, kaszlania, zachowania odstępu z osobami wykazującymi objawy chorobowe.
 • zamieszczenie w łazienkach dzieci nad umywalkami ilustrowanych instrukcji prawidłowego mycia rąk.
 • ograniczenie wejścia na sale pobytu dzieci osób nie będących pracownikami przedszkola, rodzicami, opiekunami.
 • zaapelowanie do rodziców i pracowników, aby w miarę możliwości ograniczyły udział w dużych skupiskach ludzkich.
 • zaapelowanie, aby przeziębione lub chore osoby (rodzice, dzieci, pracownicy) nie przychodzili do przedszkola.
 • w przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów chorobowych : gorączka, kaszel, katar, złe samopoczucie nauczyciele są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania rodziców o stanie zdrowia dziecka a rodzice są zobowiązani do jak najszybszego odbioru dziecka z przedszkola.
 • powrót dziecka do przedszkola będzie uzależniony od jego stanu zdrowia i braku widocznych objawów chorobowych.
 • w przypadku widocznych objawów chorobowych spowodowanych innymi problemami zdrowotnymi rodzice dziecka są zobowiązani przedłożyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań uczęszczania dziecka do przedszkola.
 • zaapelowanie do rodziców dzieci, które wróciły z terenów zagrożonych, aby dwa tygodnie nie przychodziły do przedszkola i obserwowanie, czy nie występują takie objawy jak : gorączka, kaszel, katar , złe samopoczucie, bóle mięśni. Jeżeli objawy nie występują to po 14 dniach samoobserwacji można zakończyć kontrolę.
 • jeśli u dziecka lub pracownika przedszkola, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni: zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

– należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)

– lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic

 • Jeśli pracownicy, rodzice, dziecko miały kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

– należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

– w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

– w przypadku, gdy dziecko, pracownik przedszkola został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor przedszkola w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

Informujemy, że w sytuacji konieczności nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicowi dziecka do 8 roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art.32 ust.1 lit.a Ustawy z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezp…..)

 • Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590
 • Komunikaty podawane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia są monitorowane na bieżąco i wszelkie kroki są podejmowane zgodnie z ich aktualną treścią.

Procedura obowiązuje od dnia 28.02.2020 na podst. Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2020

Certyfikat Bezpiecznej Placówki Oświatowej

Miło nam poinformować, że 15.07.2019r. Przedszkole Niepubliczne „ Bajka” uzyskało:

Certyfikat Bezpiecznej Placówki Oświatowej ( Nr Rejestru: 1262/IBM/07/2019)

Wyróżnienie to jest przyznane przez Instytut Badań Marki za:

– szczególną dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia;

– spełnienie najwyższych norm bezpieczeństwa w trosce o dzieci i kadrę nauczycielską;

-posiadanie wymaganych prawem dokumentów kodeksowych.

Orły Edukacji 2019

Miło nam Państwa poinformować, że Nasze Przedszkole Niepubliczne „ Bajka” zostało laureatem w ogólnopolskim plebiscycie „Orły Edukacji 2019” i znalazło się w kręgu najlepszych placówek edukacyjnych w kraju. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam Drodzy Rodzice za docenienie naszej trudnej, ale pełnej satysfakcji pracy przez wyrażanie Państwa opinii o naszej pracy na portalach społecznościowych i branżowych.

Program Orły Edukacji został stworzony, aby spośród istniejących na rynku placówek wyróżnić te najlepsze. Liderów branży, którzy wyznaczają kierunek, stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom swoich Uczniów. W odróżnieniu od licznych programów, w których uiszczenie opłaty jest jedynym warunkiem przyłączenia, Plebiscyty Branżowe Orły mają przejrzyste kryteria, w które wgląd ma każdy.

Organizator plebiscytu ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona przedsiębiorców, firm celem wyłonienia tych spełniających najwyższe standardy w danej dziedzinie gospodarczej.

To również ważny moment, aby podziękować wszystkim Naszym Pracownikom, którzy każdego dnia przyczyniają się do świadczenia wysokiej jakości pracy przedszkola, co zostało zauważone i docenione przez naszych rodziców.

Dla nas zawsze radość dzieci i zadowolenie rodziców to największy sukces. Będziemy nadal rzetelnie pracować i postaramy się Państwa nie zawieść.

bajka2

Bracia Miesiące LUTY

 W moim kalendarzu
Co wisi na ścianie,
O dwunastu braciach
Jest opowiadanie.

Żyją razem zgodnie
– Do pozazdroszczenia.
Każdy z nich ma inną
Rolę do spełnienia:

Luty – bardzo mroźny.
I on nie próżnuje.
Na szybach okiennych
Obrazki maluje.

Lodowiska również
Zrobić nam pomoże.
Łyżew swych używam
Zwłaszcza o tej porze.

      „MOJE SŁONECZNE WIERSZE DLA DZIECI” Elżbieta H. Krystek

bajka2